'De pertinentie van een volgehouden langetermijnstrategie', luidde de titel op de eerste slide van de persconferentie die Belfius vrijdag hield. Voor het achtste jaar op rij kon de bank-verzekeraar uitpakken met een hoger nettoresultaat. In vergelijking met 2018 steeg de nettowinst vorig jaar met 3 procent tot 667 miljoen euro. Een derde van de winst is afkomstig van de verzekeringsactiviteit.
...

'De pertinentie van een volgehouden langetermijnstrategie', luidde de titel op de eerste slide van de persconferentie die Belfius vrijdag hield. Voor het achtste jaar op rij kon de bank-verzekeraar uitpakken met een hoger nettoresultaat. In vergelijking met 2018 steeg de nettowinst vorig jaar met 3 procent tot 667 miljoen euro. Een derde van de winst is afkomstig van de verzekeringsactiviteit.De strategie van Belfius werpt duidelijk haar vruchten af. De bank heeft zich niet alleen ontwikkeld tot een belangrijke speler in de verstrekking van lening aan ondernemingen. Ook de kredietverstrekking aan de publieke sector (+21%) en aan particulieren (+30%) groeide vorig jaar spectaculair. Belfius kende vorig jaar 8 miljard euro aan hypothecaire leningen toe, tegen 6,8 miljard euro een jaar eerder.Bij concurrenten leidt dat tot zure oprispingen. Zij beschuldigen de staatsbank ervan fors onder de prijs te gaan. CFO Johan Van Kelecom counterde die kritiek. Volgens hem hanteert Belfius marktconforme prijzen. De rentemarge die Belfius op hypothecaire leningen neemt, is vorig jaar zelfs gestegen van 1 naar 1,5 procent. En in bedrijfskredieten schommelt de marge tussen 1,5 en 2 procent. "Wij hanteren een strikt risicobeleid. Belfius is geen prijsbreker", beklemtoonde Van Kelecom.Door de sterke groei van de kredietverlening slaagde Belfius er vorig jaar in de nettorente-opbrengsten met 3 procent te verhogen tot 1,49 miljard euro. Dat is een sterke prestatie. Ter vergelijking: KBC zag zijn rente-inkomsten in België vorig jaar met 7 procent dalen. De totale inkomsten van Belfius stegen met 5 procent tot 2,49 miljard euro, aangedreven door hogere commissie-inkomsten, zowel bij de bank (beleggingsproducten) als het verzekeringsbedrijf.Ondanks de forse investeringen in de digitalisering (188 miljoen euro) en de aanwerving van nieuwe mensen, stegen de kosten maar met 1,9 procent tot 1,45 miljard euro. Doordat de kosten minder sterk stegen dan de inkomsten, verbeterde de kosten-inkomstenratio van Belfius tot 58,4 procent. Dat is onder de interne doelstelling van 60 procent. Hoe lager die verhouding, hoe efficiënter een financiële instelling.Belfius zag, net als de andere banken in de Benelux, de kredietkosten vrij fors toenemen, van 68 tot 118 miljoen euro. De toename is vooral te wijten aan kredietverliezen bij een aantal grote ondernemingen. Toch blijft de krediet-verliesratio laag: 0,09 procent op de totale kredietportefeuille. De voorbije jaren heeft Belfius echter een pak meer leningen aan bedrijven toegekend, waardoor het niet uit te sluiten valt dat de kredietverliezen de komende jaren oplopen.Van de 667 miljoen euro winst keert Belfius 261 miljoen euro uit aan zijn aandeelhouder, de Belgische staat. Dat is 100 miljoen euro minder dan over de twee voorgaande boekjaren. Volgens voorzitter Jos Clijsters komt het bedrag evenwel overeen met wat de overheid gebudgetteerd had. Er is dus geen sprake van een onverwachte tegenvaller voor de begroting.Dat Belfius minder dividend uitkeert, komt omdat de bank de komende jaren voort wil blijven groeien. "In 2017 en 2018 zaten we in de logica van een nakende beursgang", legt Clijsters uit. "Er was het vooruitzicht dat we een beroep gingen kunnen doen op de kapitaalmarkt, waardoor we een hoger dividend konden uitkeren. Nu is duidelijk dat we onze groei zelf zullen moeten financieren, en die groei was vorig jaar heel sterk. Daarom heeft de raad van bestuur beslist zo veel mogelijk middelen in het bedrijf te houden."Daardoor daalt de payout-ratio van Belfius (het deel van de winst dat uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders) tot circa 40 procent. Over het boekjaar 2018 werd op een winst van 649 miljoen euro een dividend van 363 miljoen euro uitgekeerd, goed voor een payout-ratio van 56 procent.Het eigen vermogen van Belfius is vorig jaar gestegen tot (afgerond) 10 miljard euro. Toen de bank in 2011 afgesplitst werd van de Dexia-groep, bedroeg dat maar 3,3 miljard euro. De forse stijging in minder dan tien jaar is een bewijs van het indrukwekkende traject dat de bank-verzekeraar heeft afgelegd. "We hebben de voorbije vijf jaar 1,3 miljard euro uitgekeerd aan de Belgische overheid", aldus Clijsters. "Maar via de kapitaalopbouw in de bank is minstens evenveel waarde gecreëerd voor de aandeelhouder."