Het pre-provisieresultaat bedroeg 421 miljoen euro. De opbrengsten kwamen uit op 1,132 miljard euro, tegenover 1,155 miljard euro tijdens het eerste semester van 2019. Een verlies van de bankactiviteiten van 68 miljoen euro voornamelijk ten gevolge van een substantiële stijging van de risicokosten werd volgens Belfius gecompenseerd door de winst van de verzekeringsactiviteiten van 89 miljoen euro.

In het kader van de COVID-19-steunmaatregelen werd voor 16.166 woonkredieten ten belope van 1,6 miljard euro uitstel van betaling toegekend. Ook werd in 8.331 dossiers ten belope van 918 miljoen euro contractueel betalingsuitstel verleend.

Belfius zal dit jaar geen dividend meer uitbetalen, in lijn met de aanbeveling van de Nationale Bank.

Het pre-provisieresultaat bedroeg 421 miljoen euro. De opbrengsten kwamen uit op 1,132 miljard euro, tegenover 1,155 miljard euro tijdens het eerste semester van 2019. Een verlies van de bankactiviteiten van 68 miljoen euro voornamelijk ten gevolge van een substantiële stijging van de risicokosten werd volgens Belfius gecompenseerd door de winst van de verzekeringsactiviteiten van 89 miljoen euro.In het kader van de COVID-19-steunmaatregelen werd voor 16.166 woonkredieten ten belope van 1,6 miljard euro uitstel van betaling toegekend. Ook werd in 8.331 dossiers ten belope van 918 miljoen euro contractueel betalingsuitstel verleend.Belfius zal dit jaar geen dividend meer uitbetalen, in lijn met de aanbeveling van de Nationale Bank.