CEO Marc Raisière had het begin dit jaar aangekondigd: alle afdelingen en budgetten zouden tegen het licht worden gehouden, in functie van hun bijdrage tot de klantentevredenheid. Die oefening levert een extra besparing van 60 miljoen euro op. Zo wordt alle personeel van Belfius Bank gecentraliseerd in de Dexia-toren, het gebouw aan de Pachecolaan wordt verlaten. Die verhuis is goed voor een besparing van 6 miljoen euro.

Waar komt de rest vandaan? "Op papierverbruik kunnen we makkelijk 10 miljoen euro besparen", zei Raisière op een persconferentie. "We willen een digitale bank worden, en dan moeten we veel minder papieren afdrukken. We gaan ook minder vaak een beroep doen op consultants. En alle budgetten die niet bijdragen tot de tevredenheid van de klant gaan naar beneden."

Belangrijke sanering

Dat Belfius op zo'n manier nog eens 60 miljoen euro besparingen bijeen harkt, bewijst nog maar eens hoe de instelling in het verleden boven haar stand heeft geleefd. Belfius is de vroegere Dexia Bank België, die in 2011 door de Belgische overheid uit de noodlijdende Dexia-groep werd gelicht. Tot 2008 kon het bij Dexia niet op. Er was nauwelijks aandacht voor operationele efficiëntie en kostencontrole.

Sinds de bank op eigen benen staat, heeft Belfius een belangrijke sanering gerealiseerd. En daar begint het nu de vruchten van te plukken. In het eerste halfjaar was er 277 miljoen euro nettowinst, tegen 255 miljoen euro een jaar eerder. De opbrengsten stegen met 6 procent tot 1,11 miljard euro, terwijl de kosten met 3 procent daalden tot 729 miljoen euro. Daardoor wist Belfius zijn cost/income-ratio te verbeteren van 71 naar 66 procent.

Wat opvalt is de sterke prestatie van Belfius Bank. De voorbije jaren werden de resultaten van Belfius vooral geschraagd door de verzekeringsmaatschappij. Deze keer komt 144 miljoen euro van de nettowinst van de bank, meer dan de 133 miljoen die de verzekeraar bijdraagt. Het onderliggende nettoresultaat (exclusief uitzonderlijke elementen) van 247 miljoen euro komt zelfs voor 167 miljoen euro van de bank.

Het geconsolideerde eigen vermogen van Belfius is intussen gestegen tot 7,4 miljard euro, dit is 800 miljoen euro meer dan eind 2012. Dat heeft, naast de winstreservering, vooral te maken met de politiek om de historische obligatieportefeuille verder af te bouwen en met de goed presterende financiële markten. Daardoor is de latente minwaarde op de obligatieportefeuille van bank en verzekeraar gedaald tot 350 miljoen euro. In 2011 zat Belfius nog op 3,3 miljard euro latente minwaarde.

De afbouw van de obligatieportefeuille gaat trouwens onverminderd door. In de eerste helft van het jaar verkocht Belfius 1,2 miljard euro aan obligaties, wat resulteerde in een nettoverlies van amper 14 miljoen euro. In de zomermaanden werd nog eens 600 miljoen euro aan obligaties verkocht. Financieel directeur Johan Van Kelecom schat dat het verlies op de verkopen tegen eind dit jaar zal oplopen tot 60 miljoen euro.

Band met Dexia

Eind 2014 en begin 2015 komt er ook een definitief einde aan de blootstelling van Belfius aan de restbank Dexia. Nu bedraagt die nog 13,5 miljard euro, al gaat het om obligaties die door de overheid worden gedekt. Met die obligaties vallen inkomsten voor Belfius weg, maar het volledig doorknippen van de band met Dexia kan ook leiden tot lagere financieringskosten.

Op commercieel vlak valt vooral de gestegen kredietproductie op. Belfius kende in de eerste zes maanden van 2014 voor 4,5 miljard euro aan kredieten toe, een toename met 6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Zowel aan particulieren, bedrijven als de publieke sector kende Belfius meer leningen toe. Dit is opmerkelijk omdat veel banken klagen dat de vraag naar kredieten op een heel laag pitje staat.

CEO Marc Raisière had het begin dit jaar aangekondigd: alle afdelingen en budgetten zouden tegen het licht worden gehouden, in functie van hun bijdrage tot de klantentevredenheid. Die oefening levert een extra besparing van 60 miljoen euro op. Zo wordt alle personeel van Belfius Bank gecentraliseerd in de Dexia-toren, het gebouw aan de Pachecolaan wordt verlaten. Die verhuis is goed voor een besparing van 6 miljoen euro.Waar komt de rest vandaan? "Op papierverbruik kunnen we makkelijk 10 miljoen euro besparen", zei Raisière op een persconferentie. "We willen een digitale bank worden, en dan moeten we veel minder papieren afdrukken. We gaan ook minder vaak een beroep doen op consultants. En alle budgetten die niet bijdragen tot de tevredenheid van de klant gaan naar beneden."Dat Belfius op zo'n manier nog eens 60 miljoen euro besparingen bijeen harkt, bewijst nog maar eens hoe de instelling in het verleden boven haar stand heeft geleefd. Belfius is de vroegere Dexia Bank België, die in 2011 door de Belgische overheid uit de noodlijdende Dexia-groep werd gelicht. Tot 2008 kon het bij Dexia niet op. Er was nauwelijks aandacht voor operationele efficiëntie en kostencontrole.Sinds de bank op eigen benen staat, heeft Belfius een belangrijke sanering gerealiseerd. En daar begint het nu de vruchten van te plukken. In het eerste halfjaar was er 277 miljoen euro nettowinst, tegen 255 miljoen euro een jaar eerder. De opbrengsten stegen met 6 procent tot 1,11 miljard euro, terwijl de kosten met 3 procent daalden tot 729 miljoen euro. Daardoor wist Belfius zijn cost/income-ratio te verbeteren van 71 naar 66 procent.Wat opvalt is de sterke prestatie van Belfius Bank. De voorbije jaren werden de resultaten van Belfius vooral geschraagd door de verzekeringsmaatschappij. Deze keer komt 144 miljoen euro van de nettowinst van de bank, meer dan de 133 miljoen die de verzekeraar bijdraagt. Het onderliggende nettoresultaat (exclusief uitzonderlijke elementen) van 247 miljoen euro komt zelfs voor 167 miljoen euro van de bank.Het geconsolideerde eigen vermogen van Belfius is intussen gestegen tot 7,4 miljard euro, dit is 800 miljoen euro meer dan eind 2012. Dat heeft, naast de winstreservering, vooral te maken met de politiek om de historische obligatieportefeuille verder af te bouwen en met de goed presterende financiële markten. Daardoor is de latente minwaarde op de obligatieportefeuille van bank en verzekeraar gedaald tot 350 miljoen euro. In 2011 zat Belfius nog op 3,3 miljard euro latente minwaarde.De afbouw van de obligatieportefeuille gaat trouwens onverminderd door. In de eerste helft van het jaar verkocht Belfius 1,2 miljard euro aan obligaties, wat resulteerde in een nettoverlies van amper 14 miljoen euro. In de zomermaanden werd nog eens 600 miljoen euro aan obligaties verkocht. Financieel directeur Johan Van Kelecom schat dat het verlies op de verkopen tegen eind dit jaar zal oplopen tot 60 miljoen euro.Eind 2014 en begin 2015 komt er ook een definitief einde aan de blootstelling van Belfius aan de restbank Dexia. Nu bedraagt die nog 13,5 miljard euro, al gaat het om obligaties die door de overheid worden gedekt. Met die obligaties vallen inkomsten voor Belfius weg, maar het volledig doorknippen van de band met Dexia kan ook leiden tot lagere financieringskosten.Op commercieel vlak valt vooral de gestegen kredietproductie op. Belfius kende in de eerste zes maanden van 2014 voor 4,5 miljard euro aan kredieten toe, een toename met 6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Zowel aan particulieren, bedrijven als de publieke sector kende Belfius meer leningen toe. Dit is opmerkelijk omdat veel banken klagen dat de vraag naar kredieten op een heel laag pitje staat.