"De ontslagvergoeding is zeer zwaar belast", zei Rudi Kennes van het ABVV namens het gemeenschappelijk vakbondsfront bij Opel Antwerpen. "In het verleden zijn er al regelingen geweest waarbij die deels werd vrijgesteld. Dat was onder meer het geval voor de mijnwerkers en recenter nog bij Sabena."

De vakbonden zullen een verzoek richten aan de minister om een gelijkaardig initiatief te nemen voor de werknemers die worden getroffen bij Opel Antwerpen. "Het kan toch niet de bedoeling zijn dat met de zuurverdiende centen van de mensen twee jaar het gat in de begroting wordt dichtgereden? Bovendien omvat het akkoord brugpensioen vanaf 50 jaar. Nu betalen de anderen met de belasting op hun premie eigenlijk voor die bruggepensioneerden", aldus Kennes.

De vakbondsman wees er terloops nog op dat de maximumpremie van 144.000 een "rariteit" is: "Slechts 12 mensen bevinden zich in dat geval". Voor het brugpensioen zouden zowat 460 mensen in aanmerking komen.

"De ontslagvergoeding is zeer zwaar belast", zei Rudi Kennes van het ABVV namens het gemeenschappelijk vakbondsfront bij Opel Antwerpen. "In het verleden zijn er al regelingen geweest waarbij die deels werd vrijgesteld. Dat was onder meer het geval voor de mijnwerkers en recenter nog bij Sabena." De vakbonden zullen een verzoek richten aan de minister om een gelijkaardig initiatief te nemen voor de werknemers die worden getroffen bij Opel Antwerpen. "Het kan toch niet de bedoeling zijn dat met de zuurverdiende centen van de mensen twee jaar het gat in de begroting wordt dichtgereden? Bovendien omvat het akkoord brugpensioen vanaf 50 jaar. Nu betalen de anderen met de belasting op hun premie eigenlijk voor die bruggepensioneerden", aldus Kennes. De vakbondsman wees er terloops nog op dat de maximumpremie van 144.000 een "rariteit" is: "Slechts 12 mensen bevinden zich in dat geval". Voor het brugpensioen zouden zowat 460 mensen in aanmerking komen.