Bekaert boekte in 2010 een geconsolideerde omzet van 3,3 miljard euro, wat 34 procent meer is dan in 2009. De nettowinst klokte af op 367,6 miljoen euro, tegenover 151,8 miljoen euro een jaar eerder. De winst per aandeel bedraagt 6,21 euro. Analisten geraadpleegd door Bloomberg rekenden op 6 euro.

Bekaert stelt een brutodividend voor van 1 euro per aandeel. Samengeteld met het tussentijds dividend brengt dat het brutodividend op 1,667 euro, een stijging met 70 procent.

Voor het lopende boekjaar verwacht Bekaert "aanhoudende sterke performantie" in het eerste halfjaar. Voor het tweede halfjaar is er nog te weinig zichtbaarheid als gevolg van onzekerheid of volatiliteit van globale en lokale marktontwikkelingen.

Bekaert boekte in 2010 een geconsolideerde omzet van 3,3 miljard euro, wat 34 procent meer is dan in 2009. De nettowinst klokte af op 367,6 miljoen euro, tegenover 151,8 miljoen euro een jaar eerder. De winst per aandeel bedraagt 6,21 euro. Analisten geraadpleegd door Bloomberg rekenden op 6 euro. Bekaert stelt een brutodividend voor van 1 euro per aandeel. Samengeteld met het tussentijds dividend brengt dat het brutodividend op 1,667 euro, een stijging met 70 procent.Voor het lopende boekjaar verwacht Bekaert "aanhoudende sterke performantie" in het eerste halfjaar. Voor het tweede halfjaar is er nog te weinig zichtbaarheid als gevolg van onzekerheid of volatiliteit van globale en lokale marktontwikkelingen.