Philippe De Backer is een jaar staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en de Noordzee. In elk domein heeft de Open Vld'er zware dossiers, zoals de hervorming van de sociale inspectie, de subsidies voor windmolenparken op zee en de nieuwe Europese privacyregels. Die General Data Protection Regulation (GDPR) heeft een enorme impact op bedrijven en de rest van de samenleving. De Backer is volop bezig alles tegen de deadline van mei 2018 geregeld te krijgen. "Onze regels waren al meer dan twintig jaar oud en dus aan een update toe", zegt De Backer. "Organisaties hebben zich de jongste jaren te veel de persoonsgegevens van burgers toegeëigend, denk maar aan de manier waarop Facebook de data van het overgenomen WhatsApp wil gebruiken. Op mijn verzoek heeft de Privacycommissie dat al Europees aangekaart. Met een nieuw Europees kader wordt de aanpak strenger. Bedrijven zullen moeten bewijzen dat ze op een proportionele en zorgvuldige manier met persoonsgegevens omspringen."
...