Met de Terrorism & Political Violence Risk Map en de Political Risk Map brengt verzekeraar en risicoanalist Aon jaarlijks de wereldwijde risico's van terrorisme en politiek geweld voor organisaties en bedrijven in kaart.

Uit die analyse blijkt dat het aantal terroristische aanslagen vorig jaar wereldwijd met 14 procent is toegenomen tegenover 2015. In de westerse wereld gaat het zelfs om een stijging met 174 procent.

Vorig jaar noteerde Aon wereldwijd 4.151 daden van terreur, tegenover 3.633 in 2015. In het Westen steeg het aantal terroristische aanslagen van 35 tot 96. Toch werd de westerse wereld voor slechts drie procent aan het terroristische geweld wereldwijd blootgesteld, zeggen experts van Aon, die voor de studie samenwerkten met de Roubini Global Economics en de Risk Advisory Group.

Internationale handel

De verzekeringsmakelaar merkt op dat met de opkomst van autoritaire regimes het risico op binnenlandse conflicten, coups en opstanden groter wordt. In tegenstelling tot de groeiende terreurdreiging wereldwijd nam het aantal landen dat af te rekenen krijgt met verhoogde politieke risico's voor bedrijven - zoals bijvoorbeeld stakingen of bemoeienissen van overheidswege - in 2016 voor het eerst in vier jaar niet toe. Maar, zo waarschuwt Aon, de opkomst van populisme en nationalisme kan mogelijk een negatieve impact hebben op de internationale handel.

Negentien landen kregen in het rapport een slechtere score dan het jaar voordien. Opvallend is dat ook de dreiging voor Vaticaanstad is toegenomen, door bedreigingen geuit door terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Daarnaast is het risico toegenomen in onder meer Duitsland, Oostenrijk, Turkije, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Maleisië en Gambia is de kans op een terreurdaad groter geworden.

In Duitsland stijgt het risiconiveau voor terrorisme en politiek geweld van laag naar middelhoog door een forse toename van het aantal terreuraanslagen: van twee in 2015 naar vijftien in 2016. In de Verenigde Staten (VS) stijgt het risico eveneens van laag naar middelhoog als gevolg van de toegenomen dreiging van 'lone wolves' met zogenaamde jihadistische sympathieën.

Zeventien landen bevinden zich in de hoogste risicozone. Turkije is het belangrijkste land dat aan die categorie is toegevoegd. Dat is niet enkel het gevolg van de aanslagen van vorig jaar, en begin dit jaar (249 terreurdaden in 2016). Maar ook de militaire coup van midden juli, een conflictueuze grensstrook en de trend naar een meer autoritair regime hebben daartoe bijgedragen, luidt het in het rapport.

De olie- en gassector blijkt wereldwijd het vaakst een doelwit van terroristische aanslagen. De meeste aanslagen vonden plaats in Colombia en Nigeria. Beide landen zijn voor hun export sterk afhankelijk van olie en gas.

Bedrijven maken zich volgens het rapport niet alleen zorgen over de financiële schade die terrorisme en politiek geweld meebrengen, maar ook over de veiligheid van hun personeel en de impact van een aanslag op de bedrijfscontinuïteit, hun klanten of leveranciersnetwerk.

"Bedrijven dienen hun risico's meer dan ooit integraal te bekijken," aldus Marco Zannoni, terrorisme-expert en directeur bij het Nederlandse COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement). "Je hoeft als organisatie niet rechtstreeks slachtoffer te zijn van een aanslag om er toch door geraakt te kunnen worden. Denk aan overheidsmaatregelen zoals grootschalige verkeersomleidingen, waardoor klanten en personeel je vestiging niet kunnen bereiken. Terrorisme en politiek geweld vormen meer en meer een algemene bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit, niet alleen voor de fysieke veiligheid van personeel. Die situatie vraagt ook om één integraal veiligheidsbeleid", verduidelijkt de expert.

Met de Terrorism & Political Violence Risk Map en de Political Risk Map brengt verzekeraar en risicoanalist Aon jaarlijks de wereldwijde risico's van terrorisme en politiek geweld voor organisaties en bedrijven in kaart.Uit die analyse blijkt dat het aantal terroristische aanslagen vorig jaar wereldwijd met 14 procent is toegenomen tegenover 2015. In de westerse wereld gaat het zelfs om een stijging met 174 procent.Vorig jaar noteerde Aon wereldwijd 4.151 daden van terreur, tegenover 3.633 in 2015. In het Westen steeg het aantal terroristische aanslagen van 35 tot 96. Toch werd de westerse wereld voor slechts drie procent aan het terroristische geweld wereldwijd blootgesteld, zeggen experts van Aon, die voor de studie samenwerkten met de Roubini Global Economics en de Risk Advisory Group. De verzekeringsmakelaar merkt op dat met de opkomst van autoritaire regimes het risico op binnenlandse conflicten, coups en opstanden groter wordt. In tegenstelling tot de groeiende terreurdreiging wereldwijd nam het aantal landen dat af te rekenen krijgt met verhoogde politieke risico's voor bedrijven - zoals bijvoorbeeld stakingen of bemoeienissen van overheidswege - in 2016 voor het eerst in vier jaar niet toe. Maar, zo waarschuwt Aon, de opkomst van populisme en nationalisme kan mogelijk een negatieve impact hebben op de internationale handel.Negentien landen kregen in het rapport een slechtere score dan het jaar voordien. Opvallend is dat ook de dreiging voor Vaticaanstad is toegenomen, door bedreigingen geuit door terreurgroep Islamitische Staat (IS). Daarnaast is het risico toegenomen in onder meer Duitsland, Oostenrijk, Turkije, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Maleisië en Gambia is de kans op een terreurdaad groter geworden. In Duitsland stijgt het risiconiveau voor terrorisme en politiek geweld van laag naar middelhoog door een forse toename van het aantal terreuraanslagen: van twee in 2015 naar vijftien in 2016. In de Verenigde Staten (VS) stijgt het risico eveneens van laag naar middelhoog als gevolg van de toegenomen dreiging van 'lone wolves' met zogenaamde jihadistische sympathieën. Zeventien landen bevinden zich in de hoogste risicozone. Turkije is het belangrijkste land dat aan die categorie is toegevoegd. Dat is niet enkel het gevolg van de aanslagen van vorig jaar, en begin dit jaar (249 terreurdaden in 2016). Maar ook de militaire coup van midden juli, een conflictueuze grensstrook en de trend naar een meer autoritair regime hebben daartoe bijgedragen, luidt het in het rapport.De olie- en gassector blijkt wereldwijd het vaakst een doelwit van terroristische aanslagen. De meeste aanslagen vonden plaats in Colombia en Nigeria. Beide landen zijn voor hun export sterk afhankelijk van olie en gas.Bedrijven maken zich volgens het rapport niet alleen zorgen over de financiële schade die terrorisme en politiek geweld meebrengen, maar ook over de veiligheid van hun personeel en de impact van een aanslag op de bedrijfscontinuïteit, hun klanten of leveranciersnetwerk."Bedrijven dienen hun risico's meer dan ooit integraal te bekijken," aldus Marco Zannoni, terrorisme-expert en directeur bij het Nederlandse COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement). "Je hoeft als organisatie niet rechtstreeks slachtoffer te zijn van een aanslag om er toch door geraakt te kunnen worden. Denk aan overheidsmaatregelen zoals grootschalige verkeersomleidingen, waardoor klanten en personeel je vestiging niet kunnen bereiken. Terrorisme en politiek geweld vormen meer en meer een algemene bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit, niet alleen voor de fysieke veiligheid van personeel. Die situatie vraagt ook om één integraal veiligheidsbeleid", verduidelijkt de expert.