Het koninklijk besluit is bedoeld voor ondernemingen die worden getroffen door de coronacrisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Concreet worden die bedrijven beschermd tegen inbeslagnames. Ze kunnen niet failliet worden verklaard op vraag van hun schuldeisers. Verder kunnen lopende overeenkomsten niet beëindigd worden wegens wanbetaling en zijn schuldenaars niet verplicht aangifte van faillissement te doen.

Bedoeling is de bedrijven die in moeilijkheden verkeren door de coronacrisis, wat extra zuurstof te geven en hen wat respijt te gunnen om door de crisis te komen, aldus de minister. De regeling geldt niet voor bedrijven die al in faling verkeerden voor de crisis.

Het koninklijk besluit is bedoeld voor ondernemingen die worden getroffen door de coronacrisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Concreet worden die bedrijven beschermd tegen inbeslagnames. Ze kunnen niet failliet worden verklaard op vraag van hun schuldeisers. Verder kunnen lopende overeenkomsten niet beëindigd worden wegens wanbetaling en zijn schuldenaars niet verplicht aangifte van faillissement te doen.Bedoeling is de bedrijven die in moeilijkheden verkeren door de coronacrisis, wat extra zuurstof te geven en hen wat respijt te gunnen om door de crisis te komen, aldus de minister. De regeling geldt niet voor bedrijven die al in faling verkeerden voor de crisis.