Dat zegt Gonzales Stubbe, gedelegeerd bestuurder van Groep S, in De Standaard. De bedrijfsleiders vrezen voor 'ondoordachte wijzigingen' aan de loon- en arbeidssituatie - van een verschillende regionale fiscaliteit op de lonen tot een andere kinderbijslagberekening - en voor meer administratieve rompslomp.

Zeker voor een bedrijf dat werknemers in dienst heeft uit zowel Vlaanderen, Wallonië en Brussel dreigt het een verschrikkelijke administratieve rompslomp te worden, zegt Stubbe. "Economisch bekeken is het gekkenwerk en zal het alleen maar tot verarming leiden, want de kostprijs voor de rompslomp zal ergens op verhaald moeten worden", waarschuwt hij.

Bij Agoria wordt die vrees voor een complexere regelgeving gedeeld. "Het grootste probleem is een mogelijke regionalisering van de inkomstenbelasting. Als de fiscale tarieven gaan verschillen per regio, zullen de werkgevers een verschillende bedrijfsvoorheffing moeten toepassen op de brutolonen van hun werknemers, naargelang van hun woonplaats", zegt gedelegeerd bestuurder Paul Soete.

Hij vreest ook sociale gevolgen. "Als er verschillen in nettoloon komen door een verschil in woonplaats, zal dat onvermijdelijk tot spanningen binnen de bedrijven leiden."

Dat zegt Gonzales Stubbe, gedelegeerd bestuurder van Groep S, in De Standaard. De bedrijfsleiders vrezen voor 'ondoordachte wijzigingen' aan de loon- en arbeidssituatie - van een verschillende regionale fiscaliteit op de lonen tot een andere kinderbijslagberekening - en voor meer administratieve rompslomp. Zeker voor een bedrijf dat werknemers in dienst heeft uit zowel Vlaanderen, Wallonië en Brussel dreigt het een verschrikkelijke administratieve rompslomp te worden, zegt Stubbe. "Economisch bekeken is het gekkenwerk en zal het alleen maar tot verarming leiden, want de kostprijs voor de rompslomp zal ergens op verhaald moeten worden", waarschuwt hij. Bij Agoria wordt die vrees voor een complexere regelgeving gedeeld. "Het grootste probleem is een mogelijke regionalisering van de inkomstenbelasting. Als de fiscale tarieven gaan verschillen per regio, zullen de werkgevers een verschillende bedrijfsvoorheffing moeten toepassen op de brutolonen van hun werknemers, naargelang van hun woonplaats", zegt gedelegeerd bestuurder Paul Soete. Hij vreest ook sociale gevolgen. "Als er verschillen in nettoloon komen door een verschil in woonplaats, zal dat onvermijdelijk tot spanningen binnen de bedrijven leiden."