'In volle covid-19-crisis hebben de afvalmedewerkers steeds de selectieve afvalinzameling gewaarborgd en gezorgd voor de nodige continuïteit in het Vlaamse inzamel- en recyclagesysteem. Dat verdient het respect van alle Vlamingen', aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Naar aanleiding van de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter bracht de minister een bezoek aan afvalophalers in Haacht en Boortmeerbeek. Ze hielp er met papier en karton op te halen.

'Tijdens de eerste lockdown hebben we gezien dat het bedrijfsafval met 15 procent is afgenomen, en is het huishoudelijk afval met vijf procent toegenomen', aldus Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM. 'Maar tijdens de zomer zijn die cijfers opnieuw volledig genormaliseerd. Begin volgend jaar zullen we ook cijfers hebben voor deze tweede lockdown.'

Tussen bedrijven en sectoren onderling waren er geen grote verschillen op te merken tijdens de eerste lockdown. De publieke en private afval- en recyclagesector stellen meer dan 20.000 mensen tewerk in Vlaanderen. Bijna 70 procent van het huishoudelijk afval en driekwart van het bedrijfsafval in Vlaanderen wordt op dit moment gerecycleerd.

'In volle covid-19-crisis hebben de afvalmedewerkers steeds de selectieve afvalinzameling gewaarborgd en gezorgd voor de nodige continuïteit in het Vlaamse inzamel- en recyclagesysteem. Dat verdient het respect van alle Vlamingen', aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Naar aanleiding van de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter bracht de minister een bezoek aan afvalophalers in Haacht en Boortmeerbeek. Ze hielp er met papier en karton op te halen. 'Tijdens de eerste lockdown hebben we gezien dat het bedrijfsafval met 15 procent is afgenomen, en is het huishoudelijk afval met vijf procent toegenomen', aldus Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM. 'Maar tijdens de zomer zijn die cijfers opnieuw volledig genormaliseerd. Begin volgend jaar zullen we ook cijfers hebben voor deze tweede lockdown.' Tussen bedrijven en sectoren onderling waren er geen grote verschillen op te merken tijdens de eerste lockdown. De publieke en private afval- en recyclagesector stellen meer dan 20.000 mensen tewerk in Vlaanderen. Bijna 70 procent van het huishoudelijk afval en driekwart van het bedrijfsafval in Vlaanderen wordt op dit moment gerecycleerd.