Dat melden De Tijd en L'Echo.

De bedoeling was samen met het energiebedrijf Engie Electrabel op de BASF-­site in Antwerpen een gasgestookte elektriciteitscentrale te plaatsen van 850 megawatt (MW), ongeveer evenveel als de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 samen. Aan dat project hing een investering van zowat 400 miljoen euro. BASF en Engie wilden voor de centrale subsidies binnenhalen via het CRM-steunmechanisme, dat moet bijdragen tot voldoende vervang­capaciteit als in 2025 de kerncentrales sluiten.

'In overleg met de hoofdzetel in Ludwigshafen is beslist het project geen prioriteit meer te geven', zegt woordvoerder Fanny Heyndrickx. 'Het economisch kader is te onzeker. Bij het steunmechanisme is nog niet duidelijk welke compen­saties er vanuit de overheid komen. We willen ook inzetten op hernieuwbare energie en voorkomen dat de groei van onze productie tegen 2030 tot extra CO2-uitstoot leidt.'

'Logisch dat er afhaken'

Met een jaarverbruik van 1,5 miljoen megawattuur elektriciteit en 5,7 miljoen ton stoom behoort BASF tot de grootste energieverbruikers van het land. De federale regering wil in oktober op een veiling overheidssteun toewijzen voor de bouw van nieuwe stroomproductiecapaciteit. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is er gerust op dat voldoende investeerders zullen meedoen.

'Aan de veiling zou drie tot vier keer zoveel capaciteit meedoen als nodig. Het is logisch dat projecten en cours de route afhaken, er nieuwe projecten bijkomen of bestaande projecten bijgesteld worden', zegt ze.

Plan B

Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir (N-VA), benadrukt de noodzaak van een plan B. 'Je moet een plan hebben en niet zomaar beginnen afschakelen zonder dat je weet of die gascentrales er komen of niet', zegt ze dinsdag in De Ochtend op Radio 1. 'Bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid zijn voor Vlaanderen essentieel', klinkt het.

Demir wil daarover duidelijkheid vanuit het federale niveau. 'Er zijn nog heel wat onzekerheden. Hoeveel gaat ons dit kosten? Ik heb dat expliciet aan het federaal niveau gevraagd. Die zekerheid moet er komen vanuit de federale regering.' De Vlaams minister wijst ook op de stikstof- en CO2-uitstoot van gascentrales, die nefast is voor het milieu.

Dat melden De Tijd en L'Echo.De bedoeling was samen met het energiebedrijf Engie Electrabel op de BASF-­site in Antwerpen een gasgestookte elektriciteitscentrale te plaatsen van 850 megawatt (MW), ongeveer evenveel als de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 samen. Aan dat project hing een investering van zowat 400 miljoen euro. BASF en Engie wilden voor de centrale subsidies binnenhalen via het CRM-steunmechanisme, dat moet bijdragen tot voldoende vervang­capaciteit als in 2025 de kerncentrales sluiten. 'In overleg met de hoofdzetel in Ludwigshafen is beslist het project geen prioriteit meer te geven', zegt woordvoerder Fanny Heyndrickx. 'Het economisch kader is te onzeker. Bij het steunmechanisme is nog niet duidelijk welke compen­saties er vanuit de overheid komen. We willen ook inzetten op hernieuwbare energie en voorkomen dat de groei van onze productie tegen 2030 tot extra CO2-uitstoot leidt.' Met een jaarverbruik van 1,5 miljoen megawattuur elektriciteit en 5,7 miljoen ton stoom behoort BASF tot de grootste energieverbruikers van het land. De federale regering wil in oktober op een veiling overheidssteun toewijzen voor de bouw van nieuwe stroomproductiecapaciteit. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is er gerust op dat voldoende investeerders zullen meedoen. 'Aan de veiling zou drie tot vier keer zoveel capaciteit meedoen als nodig. Het is logisch dat projecten en cours de route afhaken, er nieuwe projecten bijkomen of bestaande projecten bijgesteld worden', zegt ze.Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir (N-VA), benadrukt de noodzaak van een plan B. 'Je moet een plan hebben en niet zomaar beginnen afschakelen zonder dat je weet of die gascentrales er komen of niet', zegt ze dinsdag in De Ochtend op Radio 1. 'Bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid zijn voor Vlaanderen essentieel', klinkt het.Demir wil daarover duidelijkheid vanuit het federale niveau. 'Er zijn nog heel wat onzekerheden. Hoeveel gaat ons dit kosten? Ik heb dat expliciet aan het federaal niveau gevraagd. Die zekerheid moet er komen vanuit de federale regering.' De Vlaams minister wijst ook op de stikstof- en CO2-uitstoot van gascentrales, die nefast is voor het milieu.