Marc Hesselink, aandelenspecialist van ABN Amro Bank, stelde op de analistenconferentie vragen over het belastingregime van Telenet. Had het uitblijven van een dividend misschien te maken met de belastingvoordelen die de 'omgekeerde overname' van Telenet door Base vrijmaakte? En hoeveel belastingen bespaarde die?
...

Marc Hesselink, aandelenspecialist van ABN Amro Bank, stelde op de analistenconferentie vragen over het belastingregime van Telenet. Had het uitblijven van een dividend misschien te maken met de belastingvoordelen die de 'omgekeerde overname' van Telenet door Base vrijmaakte? En hoeveel belastingen bespaarde die?CFO Birgit Conix verduidelijkte dat Telenet in 2016 een 'intragroepherstructurering' had gedaan. "Onze ambitie was een nationale strategie te voeren. Daardoor werd Base Company herdoopt tot Telenet Group. Het voormalige Telenet werd een dochter van Telenet Group. Dat had geen verband met een belastingvoordeel. Dat was strategie. Maar volgend op die herstructurering was er een belastingvoordeel dat daar ook bij hoorde, van 60 miljoen euro per jaar. Maar dat was natuurlijk niet de reden waarom we het deden". Op onze vraag verduidelijkt Telenet dat het belastingvoordeel nog niet voor dit jaar geldt. Bij een 'omgekeerde overname' - reverse takeover - neemt het overgenomen bedrijf juridisch de overnemer over. In dit geval veranderde het Telenet-management in april 2016 de naam van Base Company in Telenet Group bvba. In augustus 2016 bracht het een deel van de aandelen van het Mechelse Telenet in bij de Brusselse Telenet Group bvba. De rest van de aandelen werd naar alle waarschijnlijkheid gewoon gekocht. Eind 2016 had Telenet Group bvba 99,99 procent van de aandelen van Telenet uit Mechelen in zijn bezit, blijkt uit de jaarrekening. Tegelijk kwam er een pak schulden op de balans van Telenet Group bvba (ex-Base Company). De schulden op meer dan één jaar sprongen er in 2016 van 0 naar 4,26 miljard euro. Dat deed de post 'kosten van schulden' met 180 miljoen euro stijgen. Het voormalige Base Company, dat in 2015 nog 86,6 miljoen euro nettowinst had gemaakt, boekte meteen een nettoverlies van 249 miljoen. Het gaat niet om nieuwe schulden, verduidelijkt Telenet. "Met de acquisitie van Base ontwikkelden we een nationale strategie met Telenet om een convergent netwerk op te zetten (nauwe integratie van mobiel en vast, nvdr). We hebben de groep meteen ook juridisch en financieel zo nauw mogelijk laten aansluiten bij die strategie. We hebben de schulden van Telenet Group Holding, die puur een holding is en geen operationele inkomsten heeft, naar het operationele niveau gebracht. Dat is voornamelijk Telenet Group, waar ook de inkomsten worden gemaakt. Dat niveau kan die schuld op lange termijn dragen en effectief betalen uit zijn operationele kasstroom. Er zijn geen bijkomende schulden gecreëerd". Door de operatie is de post 'gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere winsten' bij de voormalige Base Company in 2016 gestegen van 40,1 naar 277,2 miljoen. Het zijn die fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere winsten die, "afhankelijk van een aantal factoren" voor het jaarlijkse belastingvoordeel van 60 miljoen zullen zorgen, preciseert Telenet. Voorwaarde is uiteraard dat Telenet Group bvba winst maakt, wat in 2016 duidelijk niet het geval was. "De transactie is momenteel geen effectieve belastingbesparing. Telenet Group is niet winstgevend. Ze resulteert in de opbouw van overgedragen verliezen", klinkt het bij Telenet. De jaarrekening 2017 van Telenet Group bvba wordt pas later op het jaar neergelegd. Telenet trekt ook in twijfel dat het echt om een "netto"-voordeel gaat, zoals Birgit Conix in haar uitspraken leek te impliceren. Volgens advocaat-vennoot Denis-Emmanuel Philippe van Bloom Law maakt Telenet gewoon gebruik van de Belgische belastingwetgeving."De rente op de lening voor de financiering van de overname van Base is fiscaal aftrekbaar", becommentarieert hij. "Het Belgisch fiscaal stelsel staat de aftrekbaarheid van intresten op een lening - aangegaan ter financiering van de aankoop van aandelen - toe, zelfs wanneer die intresten de holding toelaten vrijgestelde inkomsten te verwerven, zoals bijvoorbeeld dividenden die in aanmerking komen voor de definitief belaste inkomstenaftrek of vrijgestelde meerwaarden op aandelen. Onze Luxemburgse buren zijn strenger: hun fiscale wetgeving voorziet in principiële aftrekbeperkingen in verband met financieringskosten om aandelen te verwerven. Intrestkosten zijn daar niet meer aftrekbaar zodra ze hoger worden dan de dividenden die in aanmerking komen voor de deelnemingsvrijstelling". Marc Hesselink van ABN Amro, die het Telenet-aandeel al jaren volgt, is niet verwonderd over het belastingvoordeel dat Telenet binnenrijft. "Dat zie je wel vaker bij overnames van bedrijven uit de Liberty Global-groep (de moederholding van Telenet, nvdr). Hoge investeringen en lage belastingen zijn typisch voor Liberty". Volgens de geconsolideerde jaarrekening, die op 13 februari onder het boekhoudstelsel IFRS is gepubliceerd, betaalt de hele Telenet-groep over het voorbije jaar 41,7 miljoen euro belastingen op een belastbare winst van 155,5 miljoen. Op het eerste gezicht is dit een heel redelijke belastingvoet van 26,82 procent. Telenet eindigde wel met 3 procent minder belastingen dan in het boekjaar 2016. Toen was de belastingvoet onder IFRS 50,83 procent op een belastbare winst van 84,6 miljoen. In cash betaalde Telenet volgens zijn kasstroomoverzicht in het boekjaar 2017 voor 136 miljoen euro aan belastingen. Daar zat een voorafbetaling van 20 miljoen in. De belastingvoet op die basis was 32 procent. Bij Telenet varieert de belastbare winst sterk door wisselkoerseffecten en de boekhoudkundige waardering van de derivaten waarmee Telenet zich indekt tegen intreststijgingen op zijn omvangrijke schuld van 4 miljard euro. In 2017 had Telenet op papier 544 miljoen euro aan financiële kosten. Doordat daar ook 246,5 miljoen euro financiële opbrengsten tegenover stonden, vooral wisselkoerswinsten, bleef de netto financiële kostprijs beperkt tot 297,4 miljoen. Volgens vice-president Treasury Rob Goyens heeft de Telenet-schuld nu een gemiddelde looptijd van 9,4 jaar en is het renterisico over heel die periode met derivaten ingedekt. De keerzijde is dat er een boekhoudkundig verlies zit op die derivaten zolang de rente zo laag blijft als nu. Dat drukt de nettowinst.