Tijd voor een update van de ambities en de strategie. Het was drie jaar geleden dat Ageas de oefening deed. In 2012 stapte de groep, ontstaan uit het debacle van Fortis, uit haar overlevingsmodus. De doelstellingen waren ambitieus: fors groeien in niet-leven, investeren in expansie in Azië, en een rendement van 11 procent op eigen vermogen boeken. "We hebben onze doelstellingen kwantitatief niet voor de volle honderd procent bereikt", geeft CEO Bart De Smet toe. "Maar we zijn een heel stuk opgeschoven in de goede richting. Daar dienen ambities en doelstellingen voor: je legt de lat hoog, en je gaat er misschien niet altijd over."
...

Tijd voor een update van de ambities en de strategie. Het was drie jaar geleden dat Ageas de oefening deed. In 2012 stapte de groep, ontstaan uit het debacle van Fortis, uit haar overlevingsmodus. De doelstellingen waren ambitieus: fors groeien in niet-leven, investeren in expansie in Azië, en een rendement van 11 procent op eigen vermogen boeken. "We hebben onze doelstellingen kwantitatief niet voor de volle honderd procent bereikt", geeft CEO Bart De Smet toe. "Maar we zijn een heel stuk opgeschoven in de goede richting. Daar dienen ambities en doelstellingen voor: je legt de lat hoog, en je gaat er misschien niet altijd over."Niettemin vindt De Smet dat Ageas zijn beloftes waargemaakt heeft. "Ageas is uitgegroeid tot een sterke verzekeraar in Europa en Azië, met een solide balans en een eigen identiteit. Markten waar we zwak stonden of te weinig groei zagen, hebben we gedesinvesteerd, terwijl we in de kernmarkten onze positie versterkt hebben."Aan de verhouding leven/niet-leven is de voorbije drie jaren niet veel veranderd. Die is nog altijd 66/34. Ageas mikte op 40 procent niet-leven. "Maar we zijn sterk gegroeid in schadeverzekeringen", beklemtoont De Smet. "In volume met een kwart. Dat de proportionele verhouding gelijk gebleven is, komt omdat we ook in leven fors gegroeid zijn. Daar hebben we veel beter gepresteerd dan we drie jaar geleden hadden kunnen dromen. Vooral in Azië kenden de levensverzekeringen de voorbije jaren een enorme boom."Ageas engageerde zich drie jaar geleden om een kwart van zijn kapitaal te investeren in groeimarkten in Azië. De Smet verwacht dat dit getal eind dit jaar op 22 procent uitkomt (15% in 2011).Azië is van levensbelang geworden voor Ageas. In de eerste zes maanden van 2015 kwamen 42 procent van de nettowinst uit verzekeringen en 59 procent van het premie-incasso uit dat continent. Daarbij dient opgemerkt dat Ageas in Azië joint ventures aangaat met lokale partners, maar het premie-incasso voor 100 procent in de boeken schrijft.Van de dertien landen waarin de groep actief is, liggen er zes in Azië (China, Thailand, Maleisië, India, Vietnam en de Filipijnen). "Stuk voor stuk landen met een grote bevolking, een groeiende economie en een geringe penetratie van verzekeringen", weet De Smet. "Precies daarom verkochten we ons filiaal in Hongkong. Dat was een mature markt met weinig groeipotentieel, waar we bovendien een kleinere speler waren.""Indonesië blijft een doel voor expansie in Azië", bevestigt De Smet. "En in tweede orde kleinere landen als Cambodja en Laos. Daar kijken we naar bestaande partnerships. Voor Ageas is samenwerking met een sterke lokale partner essentieel. Wij hebben de voorbije jaren veel energie gestoken in de versterkingen van onze partnerships. Ik las onlangs dat de gemiddelde levensduur van een joint venture zeven jaar is. Wel, wij hebben al vier joint ventures die minstens tien jaar oud zijn."Dankzij de verkoop van Hongkong komt Ageas ook dicht in de buurt van zijn rendementsdoel van 11 procent return op eigen vermogen. Voor de volgende jaren wil De Smet vanaf 2016 jaarlijks 11 tot 13 procent rendement kunnen voorleggen.Aandacht voor technologieVoor De Smet is Ageas klaar om ook de komende drie jaar resultaten neer te zetten. Maar er zijn wel enkele serieuze uitdagingen. De lage rente natuurlijk, die de premie-inkomsten in leven drukt en tevens een belangrijk herbeleggingsrisico inhoudt. "Maar vooral de snelle technologische evoluties en de manier waarop die het consumentengedrag beïnvloeden verdienen onze aandacht", zegt De Smet.Smartphones, connected homes, zelfrijdende wagens, ingebouwde gezondheidsmeters,... het zijn allemaal ontwikkelingen die de business van een verzekeraar zullen veranderen, beseft De Smet. "Als we willen blijven groeien, moeten we nadenken over de manier waarop we met die veranderingen omgaan." Ageas drijft zijn budget voor innovatie op van 50 tot 75 miljoen euro per jaar. In distributie kiest Ageas voor een omnichannel-model: "De klant moet kunnen kiezen via welk kanaal hij zijn verzekeringsbehoeften wil invullen. Dat kan sterk verschillen van markt tot markt. Daarom hanteren wij geen prerogatieven. We willen wel een sterker contact met onze eindklanten. Dat betekent niet dat we morgen in België met rechtstreekse verkoop starten. Zolang de klanten de toegevoegde waarde van het bank- en makelaarskanaal appreciëren, doen we daar geen afbreuk aan. Maar ook in die samenwerking streven we naar een directer contact met de eindklant."Een andere grote uitdaging ziet De Smet in de toegenomen regulering. Op 1 januari 2016 worden de nieuwe solvabiliteitsregels voor de verzekeringssector in Europa (Solvency II) van kracht. "Op zich een goede zaak", vindt de CEO van Ageas, "Solvency II brengt de werkelijke risico's (rente, schade, operationeel,...) en de zeer specifieke marktrisico's van de beleggingen in rekening. Maar dat impliceert wel dat de solvabiliteitsratio's zullen fluctueren. De financiële markten zullen in hun beoordeling van de verzekeringssector moeten leren leven met veel meer volatiliteit dan in het verleden."Ageas mikt onder Solvency II op een sovabiliteitsratio van 175 procent van de vereiste minimale solvabiliteit (Solvency Capital Requirement). Die norm haalt de groep. "We zaten eind juni aan 178 procent als je uitgaat van de standaardformule die de Europese regulator EIOPA hanteert en aan 188 procent als we ons interne model zouden gebruiken." 175 procent is een richtsnoer, geen absoluut doel, zegt De Smet: "In de praktijk zullen we trachten binnen een bandbreedte rond dit cijfer te blijven."Kunnen de nieuwe solvabiliteitsverplichtingen de aanzet geven tot een consolidatie? "Puur rationeel bekeken wel", reageert De Smet. "Verzekeraars die bepaalde normen niet halen, zullen verplicht zijn keuzes te maken. Ook de toezichthouders zullen druk uitoefenen. Maar ik moet het nog altijd zien gebeuren. Een grote consolidatie is al vele malen aangekondigd maar blijft steevast uit."