Volgens de econoom Joseph Schumpeter is innovatie die wordt gedragen door ondernemers een beslissende factor in de economische groei van de maatschappij. Innovatie is een storm die tegelijkertijd de waarde van bepaalde ondernemingen vernietigt en hen in het verlies duwt en andere, die de innovatie dragen of omarmen, toelaat zich te doen gelden. Met een stijging van de economische activiteit en een ingrijpende verandering in de beroepen tot gevolg. Die theorie werd meermaals bevestigd in de geschiedenis: eerst met de vermindering van het aantal landbouwberoepen ten voordele van nieuwe jobs in de industrie. Vervolgens met de automatisering van onze fabrieken, waardoor het aantal industriële beroepen daalde en de activiteit in de dienstensector steeg. Vandaag creëert de digitale tsunami ook een verschuiving in de jobs. Wie had kunnen voorspellen dat mensen hun dag zouden vullen met het updaten van Facebook-pagina's, de lancering van reclamecampagnes op sociale media, de ontwikkeling van grafische beelden voor augmented reality, het bedenken van strategieën om data te verzamelen en te analyseren, de ontwikkeling van algoritmes om auto's zonder chauffeur te laten rijden,... In die wereld leven wij nochtans.
...