Argenta realiseerde in 2014 een recordwinst van 250 miljoen euro, een stijging met 59 procent in vergelijking met een jaar eerder. Recurrent bedroeg de winst 220 miljoen euro. Opvallend is dat Argenta Spaarbank in een moeilijk renteklimaat de netto rente-inkomsten met 20 procent zag toenemen tot 556 miljoen euro. De rentemarge steeg met 23 basispunten tot 1,72 procent.

Stabiele rente-opbrengsten

Dat resultaat is opmerkelijk. Traditionele spaarbanken zoals Argenta leven van de transformatie van kortlopend spaargeld in langlopende beleggingen zoals overheidsobligaties. Maar door de lage rente en de vlakke rentecurve is de marge tussen de korte en de lange termijn aan het wegsmelten.

"Sinds 2012 heroriënteren we onze activa. De investeringsportefeuille werd afgebouwd. Alle middelen die vrijkwamen uit aflopende obligaties zijn aangewend om hypothecaire kredieten te verstrekken", vertelt CFO Geert Ameloot. "Omdat de marge op woonkredieten hoger is dan te herbeleggen tegen een lagere rente, zijn we erin geslaagd de rente-opbrengsten stabiel te houden. De rentekosten zijn fors verlaagd door de intrestvoeten van de spaarboekjes te verminderen. Het resultaat is een sterkere rentemarge."

Argenta werd ook minder dan andere banken geconfronteerd met klanten die hun lening willen herfinancieren. Dat komt omdat de bank proportioneel minder leningen met een vaste rentevoet of met een lange rentevastheid heeft toegekend.

Complex advies

Maar als de lange termijnrente nog lang laag blijft (en dat is de verwachting), zullen de rente-inkomsten en de rentemarge hoe dan ook onder druk komen. Daarom wil Argenta de komende jaren meer fee-inkomsten halen uit de verkoop van beleggings- en verzekeringsproducten.

"Wij hebben een grote strategische oefening gemaakt", vertelt CEO John Heller. "Een van de resultaten daarvan is dat we ons de komende jaren meer als een beleggingshuis gaan profileren. Steeds meer klanten zien Argenta als hun hoofdbank en sommigen zijn op zoek naar complexere vormen van beleggings- en vermogensadvies. Wij willen die kennis en competenties ontwikkelen op het niveau van de agentschappen en de kantoorhouders."

Volgens Heller is dit geen fundamentele aanpassing van het businessmodel: "De basis van ons model blijft de persoonlijke dienstverlening en het lokale contact. Argenta blijft een sobere en efficiënte bank, die enkel particulieren en gezinnen bedient. Maar we gaan ons in de kantoren meer toeleggen op advies, en tegelijk het niveau van advies fors optrekken voor de klanten die er behoefte aan hebben. Daarnaast ontwikkelen en moderniseren we voor dagelijkse transacties alle mogelijke digitale kanalen."

Gratis blijft gratis

Argenta boekte vorig jaar 23 miljoen euro inkomsten uit de verkoop van staatsbons en beleggingsfondsen. Die activiteit is nu 3,4 miljard euro groot, wat overeenkomt met een marktaandeel van amper 2,5 procent. "In beleggingsproducten maar ook in verzekeringen hebben we nog een groot groeipotentieel", denkt Heller. Door meer dergelijke producten te verkopen wil Argenta zijn inkomsten verhogen en tegelijk minder afhankelijk worden van de rente-inkomsten.

Tenslotte drukt Heller erop dat de filosofie van gratis bankdiensten bij Argenta pal overeind zal blijven. Hij reageert daarmee op de oproep van de Nationale Bank om de reële kosten van bankdiensten door te rekenen aan de klanten. "Dat een bank haar klanten geld zou aanrekenen om geld te bewaren staat volledig haaks op onze filosofie. In plaats van kosten door te rekenen aan de klanten kiezen wij ervoor de kostenefficiëntie van onze organisatie continu aan te scherpen."

Banktaksen

De enige factor waarop Argenta geen invloed heeft, zijn de hoge bankheffingen. In 2014 betaalde Argenta 66 miljoen euro aan banktaksen, een derde meer dan een jaar eerder. Banktaksen en vennootschapsbelasting roomden 45 procent van de brutowinst af. Heller rekent erop dat de regering de banktaksen hervormt. Het huidige systeem benadeelt banken met veel spaardeposito's. Argenta is een van de instellingen die naar het Grondwettelijk Hof trokken om de verhoging van de banktaksen te laten vernietigen.

Argenta realiseerde in 2014 een recordwinst van 250 miljoen euro, een stijging met 59 procent in vergelijking met een jaar eerder. Recurrent bedroeg de winst 220 miljoen euro. Opvallend is dat Argenta Spaarbank in een moeilijk renteklimaat de netto rente-inkomsten met 20 procent zag toenemen tot 556 miljoen euro. De rentemarge steeg met 23 basispunten tot 1,72 procent.Dat resultaat is opmerkelijk. Traditionele spaarbanken zoals Argenta leven van de transformatie van kortlopend spaargeld in langlopende beleggingen zoals overheidsobligaties. Maar door de lage rente en de vlakke rentecurve is de marge tussen de korte en de lange termijn aan het wegsmelten. "Sinds 2012 heroriënteren we onze activa. De investeringsportefeuille werd afgebouwd. Alle middelen die vrijkwamen uit aflopende obligaties zijn aangewend om hypothecaire kredieten te verstrekken", vertelt CFO Geert Ameloot. "Omdat de marge op woonkredieten hoger is dan te herbeleggen tegen een lagere rente, zijn we erin geslaagd de rente-opbrengsten stabiel te houden. De rentekosten zijn fors verlaagd door de intrestvoeten van de spaarboekjes te verminderen. Het resultaat is een sterkere rentemarge."Argenta werd ook minder dan andere banken geconfronteerd met klanten die hun lening willen herfinancieren. Dat komt omdat de bank proportioneel minder leningen met een vaste rentevoet of met een lange rentevastheid heeft toegekend.Maar als de lange termijnrente nog lang laag blijft (en dat is de verwachting), zullen de rente-inkomsten en de rentemarge hoe dan ook onder druk komen. Daarom wil Argenta de komende jaren meer fee-inkomsten halen uit de verkoop van beleggings- en verzekeringsproducten."Wij hebben een grote strategische oefening gemaakt", vertelt CEO John Heller. "Een van de resultaten daarvan is dat we ons de komende jaren meer als een beleggingshuis gaan profileren. Steeds meer klanten zien Argenta als hun hoofdbank en sommigen zijn op zoek naar complexere vormen van beleggings- en vermogensadvies. Wij willen die kennis en competenties ontwikkelen op het niveau van de agentschappen en de kantoorhouders."Volgens Heller is dit geen fundamentele aanpassing van het businessmodel: "De basis van ons model blijft de persoonlijke dienstverlening en het lokale contact. Argenta blijft een sobere en efficiënte bank, die enkel particulieren en gezinnen bedient. Maar we gaan ons in de kantoren meer toeleggen op advies, en tegelijk het niveau van advies fors optrekken voor de klanten die er behoefte aan hebben. Daarnaast ontwikkelen en moderniseren we voor dagelijkse transacties alle mogelijke digitale kanalen."Argenta boekte vorig jaar 23 miljoen euro inkomsten uit de verkoop van staatsbons en beleggingsfondsen. Die activiteit is nu 3,4 miljard euro groot, wat overeenkomt met een marktaandeel van amper 2,5 procent. "In beleggingsproducten maar ook in verzekeringen hebben we nog een groot groeipotentieel", denkt Heller. Door meer dergelijke producten te verkopen wil Argenta zijn inkomsten verhogen en tegelijk minder afhankelijk worden van de rente-inkomsten.Tenslotte drukt Heller erop dat de filosofie van gratis bankdiensten bij Argenta pal overeind zal blijven. Hij reageert daarmee op de oproep van de Nationale Bank om de reële kosten van bankdiensten door te rekenen aan de klanten. "Dat een bank haar klanten geld zou aanrekenen om geld te bewaren staat volledig haaks op onze filosofie. In plaats van kosten door te rekenen aan de klanten kiezen wij ervoor de kostenefficiëntie van onze organisatie continu aan te scherpen."De enige factor waarop Argenta geen invloed heeft, zijn de hoge bankheffingen. In 2014 betaalde Argenta 66 miljoen euro aan banktaksen, een derde meer dan een jaar eerder. Banktaksen en vennootschapsbelasting roomden 45 procent van de brutowinst af. Heller rekent erop dat de regering de banktaksen hervormt. Het huidige systeem benadeelt banken met veel spaardeposito's. Argenta is een van de instellingen die naar het Grondwettelijk Hof trokken om de verhoging van de banktaksen te laten vernietigen.