Eind mei kreeg Aon groen licht van de FSMA voor de lancering van United Pensions, een instelling voor bedrijfspensioenfinanciering die deel uitmaakt van de tweede pensioenpijler. De tweede pensioenpijler voorziet in een aanvullend pensioen via de werkgever. Dat kan via de oprichting van een pensioenfonds of de toetreding tot een groepsverzekering. De wet op de aanvullende pensioenen verplicht de werkgevers een rendement van 3,25 procent te garanderen. Door de lage rente hebben de verzekeraars het almaar moeilijker met die verplichting. Een alternatief is het opzetten van een pensioenfonds.

Kosten wegen zwaar

In België zijn er ongeveer 200 pensioenfondsen die door de bedrijven zelf zijn opgericht. Zij moeten sinds 2008 aan strengere eisen van deugdelijk bestuur voldoen. Zo legt de FSMA (de autoriteit voor financiële diensten en markten) specifieke normen voor de competentie van bestuurders en goed bestuur op. Daardoor lopen de opleidings- en compliancekosten op, wat vooral een kopzorg is voor kleinere fondsen. Die kosten wegen immers op het rendement. Van de 200 Belgische pensioenfondsen heeft meer dan de helft een belegd vermogen kleiner dan 25 miljoen euro.

"Wij merkten bij een aantal van onze klanten een toenemende bezorgdheid over de pensioenfondsen in eigen beheer", zegt Werner Keeris van Aon België. "Daarom hebben we dit multiwerkgeverspensioenfonds opgezet. We bieden de bedrijven die erbij aansluiten de mogelijkheid hun eigen investeringsbeleid te voeren, ofwel een beroep te doen op specialisten van Aon die dagelijks een belegd vermogen van 48 miljard dollar opvolgen."

Het koepelpensioenfonds van Aon is het eerste dat op die manier in de Belgische markt gezet wordt en opengesteld wordt voor alle mogelijke ondernemingen. Bedrijven die voor de formule van een pensioenfonds kiezen, hebben doorgaans hun eigen fonds of werken sectoraal via een sectorpensioenfonds. In een sectorpensioenfonds treden bedrijven uit eenzelfde sector met eenzelfde pensioenplan (altijd bij cao goedgekeurd) toe. United Pensions staat open voor bedrijven met elk hun eigen pensioenplan.

Langzaam groeien

"Hoewel de werkgevers toetreden tot een overkoepelend pensioenfonds heeft elk aangesloten bedrijf een eigen compartiment, afgesloten van de andere deelnemende bedrijven", vertelt Keeris. "Ze komen onder dezelfde paraplu met één raad van bestuur die toezicht uitoefent, wat toelaat om de nodige competenties te garanderen en de kosten te drukken, maar voorts blijven er scheidingen tussen de fondsen."

Het eerste bedrijf dat tot United Pensions toetreedt, is Aon België zelf met een compartiment specifiek ontwikkeld voor het management. Er lopen gesprekken met een tweede bedrijf uit de farmasector. Keeris verwacht dat die in juli afgerond worden.

"Wij mikken op drie pensioenfondsen per jaar die de overstap maken", zegt de pensioenexpert van Aon België. "We willen langzaam groeien, zodat we een goed beheer kunnen verzekeren. Bovendien moet een pensioenfonds dat overstapt eerst geliquideerd worden, in overleg met de sociale partners. Volgens onze schattingen duurt zo'n proces al snel negen maanden." Volgens Keeris is de interesse van kleinere pensioenfondsen voor het product groot, en niet alleen bij klanten van Aon.

Eind mei kreeg Aon groen licht van de FSMA voor de lancering van United Pensions, een instelling voor bedrijfspensioenfinanciering die deel uitmaakt van de tweede pensioenpijler. De tweede pensioenpijler voorziet in een aanvullend pensioen via de werkgever. Dat kan via de oprichting van een pensioenfonds of de toetreding tot een groepsverzekering. De wet op de aanvullende pensioenen verplicht de werkgevers een rendement van 3,25 procent te garanderen. Door de lage rente hebben de verzekeraars het almaar moeilijker met die verplichting. Een alternatief is het opzetten van een pensioenfonds.Kosten wegen zwaarIn België zijn er ongeveer 200 pensioenfondsen die door de bedrijven zelf zijn opgericht. Zij moeten sinds 2008 aan strengere eisen van deugdelijk bestuur voldoen. Zo legt de FSMA (de autoriteit voor financiële diensten en markten) specifieke normen voor de competentie van bestuurders en goed bestuur op. Daardoor lopen de opleidings- en compliancekosten op, wat vooral een kopzorg is voor kleinere fondsen. Die kosten wegen immers op het rendement. Van de 200 Belgische pensioenfondsen heeft meer dan de helft een belegd vermogen kleiner dan 25 miljoen euro."Wij merkten bij een aantal van onze klanten een toenemende bezorgdheid over de pensioenfondsen in eigen beheer", zegt Werner Keeris van Aon België. "Daarom hebben we dit multiwerkgeverspensioenfonds opgezet. We bieden de bedrijven die erbij aansluiten de mogelijkheid hun eigen investeringsbeleid te voeren, ofwel een beroep te doen op specialisten van Aon die dagelijks een belegd vermogen van 48 miljard dollar opvolgen."Het koepelpensioenfonds van Aon is het eerste dat op die manier in de Belgische markt gezet wordt en opengesteld wordt voor alle mogelijke ondernemingen. Bedrijven die voor de formule van een pensioenfonds kiezen, hebben doorgaans hun eigen fonds of werken sectoraal via een sectorpensioenfonds. In een sectorpensioenfonds treden bedrijven uit eenzelfde sector met eenzelfde pensioenplan (altijd bij cao goedgekeurd) toe. United Pensions staat open voor bedrijven met elk hun eigen pensioenplan.Langzaam groeien"Hoewel de werkgevers toetreden tot een overkoepelend pensioenfonds heeft elk aangesloten bedrijf een eigen compartiment, afgesloten van de andere deelnemende bedrijven", vertelt Keeris. "Ze komen onder dezelfde paraplu met één raad van bestuur die toezicht uitoefent, wat toelaat om de nodige competenties te garanderen en de kosten te drukken, maar voorts blijven er scheidingen tussen de fondsen."Het eerste bedrijf dat tot United Pensions toetreedt, is Aon België zelf met een compartiment specifiek ontwikkeld voor het management. Er lopen gesprekken met een tweede bedrijf uit de farmasector. Keeris verwacht dat die in juli afgerond worden. "Wij mikken op drie pensioenfondsen per jaar die de overstap maken", zegt de pensioenexpert van Aon België. "We willen langzaam groeien, zodat we een goed beheer kunnen verzekeren. Bovendien moet een pensioenfonds dat overstapt eerst geliquideerd worden, in overleg met de sociale partners. Volgens onze schattingen duurt zo'n proces al snel negen maanden." Volgens Keeris is de interesse van kleinere pensioenfondsen voor het product groot, en niet alleen bij klanten van Aon.