Voor Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf, versterkt de overname van het open pijpleidingennetwerk de aanwezigheid van de belangrijke chemische industrie en de olieraffinagesector. 'Maar ook de vele logistieke stromen binnen en buiten het havengebied verankeren zich verder in en rond Antwerpen.'

Vandermeiren wil het netwerk ook verder uitbreiden. 'Omdat we echt werk willen maken van de modal shift, waarbij goederen worden vervoerd via duurzame transportwegen zoals het spoor en de binnenvaart, maar ook via pijpleidingen, nemen wij niet alleen het beheer van dit pijpleidingennetwerk over, maar willen we de kennis en expertise van het NMP-personeel aanwenden om dit netwerk nog verder uit te breiden.'

NMP heeft 600 kilometer pijpleidingen binnen de haven of uit leidingen die de Antwerpse clusterbedrijven verbinden met petrochemische bedrijven in de Kempen en Feluy. Voort is er sprake van 117,5 km pijpleiding via joint ventures, waarvan 67,8 kilometer binnen de haven van Antwerpen. Door de NMP pijpleidingen gaan vooral ethyleen en propyleen en technische gassen voor afnemers in de haven en in het achterland.

Volgens AvH is de transactie nog onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden, meldt ze bij de kwartaalcijfers. De verkoop levert de Antwerpse holding, inclusief dividend, 45,4 miljoen euro op en een meerwaarde van ongeveer 21 miljoen euro. De staat richtte in de NMP in 1978 op. In 1994 kwam AvH aan boord.

Voor Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf, versterkt de overname van het open pijpleidingennetwerk de aanwezigheid van de belangrijke chemische industrie en de olieraffinagesector. 'Maar ook de vele logistieke stromen binnen en buiten het havengebied verankeren zich verder in en rond Antwerpen.'Vandermeiren wil het netwerk ook verder uitbreiden. 'Omdat we echt werk willen maken van de modal shift, waarbij goederen worden vervoerd via duurzame transportwegen zoals het spoor en de binnenvaart, maar ook via pijpleidingen, nemen wij niet alleen het beheer van dit pijpleidingennetwerk over, maar willen we de kennis en expertise van het NMP-personeel aanwenden om dit netwerk nog verder uit te breiden.'NMP heeft 600 kilometer pijpleidingen binnen de haven of uit leidingen die de Antwerpse clusterbedrijven verbinden met petrochemische bedrijven in de Kempen en Feluy. Voort is er sprake van 117,5 km pijpleiding via joint ventures, waarvan 67,8 kilometer binnen de haven van Antwerpen. Door de NMP pijpleidingen gaan vooral ethyleen en propyleen en technische gassen voor afnemers in de haven en in het achterland.Volgens AvH is de transactie nog onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden, meldt ze bij de kwartaalcijfers. De verkoop levert de Antwerpse holding, inclusief dividend, 45,4 miljoen euro op en een meerwaarde van ongeveer 21 miljoen euro. De staat richtte in de NMP in 1978 op. In 1994 kwam AvH aan boord.