De groei is vooral te danken aan de containeroverslag (+ 6,2 procent in aantal ton) en de droge bulk (+3,4 procent). Breakbulk (-13 procent) en vloeibare bulk (-4,4 procent) kenden een moeilijk jaar.

Ook het Europees marktaandeel van Antwerpen op vlak van containertrafiek nam dit jaar toe, tot iets meer dan 28 procent. Daarmee staat Antwerpen nog steeds tweede na Rotterdam. 'We volgen de evolutie van Rotterdam en maken de kloof zelfs elk jaar iets kleiner', zegt Jacques Vandermeiren, CEO van het Antwerpse Havenbedrijf. 'We mogen oprecht fier zijn op dit resultaat, weinige havens ter wereld zetten dit neer', luidt het.

Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) wijst op de moeilijke omstandigheden waarin de groei werd bereikt. 'Er is de dreiging van de Brexit en er zijn internationale handelsbelemmeringen zoals de importheffingen van Trump', zegt ze. 'Toch tekenen we een stabiele groei op. Ik ben erg dankbaar voor de inspanningen en investeringen van de havengemeenschap die dit mogelijk blijven maken, en dan heb ik het zowel over werkgevers als werknemers.'

De daling op het vlak van breakbulk valt volgens het Havenbedrijf te verklaren door 'de mondiale handelsperikelen' die vooral het staaltransport treffen. Dat de overslag van vloeibare bulk eveneens licht daalt, zou dan weer te verklaren vallen door economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen.

De groei is vooral te danken aan de containeroverslag (+ 6,2 procent in aantal ton) en de droge bulk (+3,4 procent). Breakbulk (-13 procent) en vloeibare bulk (-4,4 procent) kenden een moeilijk jaar.Ook het Europees marktaandeel van Antwerpen op vlak van containertrafiek nam dit jaar toe, tot iets meer dan 28 procent. Daarmee staat Antwerpen nog steeds tweede na Rotterdam. 'We volgen de evolutie van Rotterdam en maken de kloof zelfs elk jaar iets kleiner', zegt Jacques Vandermeiren, CEO van het Antwerpse Havenbedrijf. 'We mogen oprecht fier zijn op dit resultaat, weinige havens ter wereld zetten dit neer', luidt het.Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) wijst op de moeilijke omstandigheden waarin de groei werd bereikt. 'Er is de dreiging van de Brexit en er zijn internationale handelsbelemmeringen zoals de importheffingen van Trump', zegt ze. 'Toch tekenen we een stabiele groei op. Ik ben erg dankbaar voor de inspanningen en investeringen van de havengemeenschap die dit mogelijk blijven maken, en dan heb ik het zowel over werkgevers als werknemers.' De daling op het vlak van breakbulk valt volgens het Havenbedrijf te verklaren door 'de mondiale handelsperikelen' die vooral het staaltransport treffen. Dat de overslag van vloeibare bulk eveneens licht daalt, zou dan weer te verklaren vallen door economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen.