De op 1 januari tot 'Havenbedrijf Antwerpen' herdoopte organisatie - voortaan een nv van publiek recht - kon vorig jaar voor 344,3 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken schrijven, tegenover 255,8 miljoen euro aan kosten.

"De behandelde ladingvolumes en totale bruto tonnenmaat van de zeeschepen zijn in 2015 toegenomen, wat de omzetcijfers positief beïnvloed heeft. De omzet steeg van 284,9 miljoen euro in 2014 naar 290,3 miljoen euro in 2015", klinkt het.

Er kwamen minder opbrengsten uit de kraanactiviteiten en subsidies voor baggerwerken achter de sluizen. De bedrijfskosten daalden, vooral omdat positieve effecten naar voren kwamen uit de inschatting van de verplichtingen voor milieurisico's en pensioenen waarvoor voorzieningen worden gevormd.

Bij de uitzonderlijke resultaten haalt het Havenbedrijf vooral de meerwaarden aan op de verkoop van een aantal vlot- en walkranen, evenals minwaarden op de overdracht van gronden van wegen en gronden aan het Vlaams gewest.

Zoals vorig jaar keert het Havenbedrijf een dividend van 21,3 miljoen euro uit aan de stad Antwerpen; 83,2 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserves. De volgende jaren staan belangrijke investeringen op stapel, die zwaar zullen wegen op de financiële resultaten. Het Havenbedrijf betaalt onder meer mee aan de Oosterweelverbinding, het Saeftinghedok en de werken aan de Royerssluis. (Belga/BO)

De op 1 januari tot 'Havenbedrijf Antwerpen' herdoopte organisatie - voortaan een nv van publiek recht - kon vorig jaar voor 344,3 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken schrijven, tegenover 255,8 miljoen euro aan kosten. "De behandelde ladingvolumes en totale bruto tonnenmaat van de zeeschepen zijn in 2015 toegenomen, wat de omzetcijfers positief beïnvloed heeft. De omzet steeg van 284,9 miljoen euro in 2014 naar 290,3 miljoen euro in 2015", klinkt het. Er kwamen minder opbrengsten uit de kraanactiviteiten en subsidies voor baggerwerken achter de sluizen. De bedrijfskosten daalden, vooral omdat positieve effecten naar voren kwamen uit de inschatting van de verplichtingen voor milieurisico's en pensioenen waarvoor voorzieningen worden gevormd. Bij de uitzonderlijke resultaten haalt het Havenbedrijf vooral de meerwaarden aan op de verkoop van een aantal vlot- en walkranen, evenals minwaarden op de overdracht van gronden van wegen en gronden aan het Vlaams gewest. Zoals vorig jaar keert het Havenbedrijf een dividend van 21,3 miljoen euro uit aan de stad Antwerpen; 83,2 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserves. De volgende jaren staan belangrijke investeringen op stapel, die zwaar zullen wegen op de financiële resultaten. Het Havenbedrijf betaalt onder meer mee aan de Oosterweelverbinding, het Saeftinghedok en de werken aan de Royerssluis. (Belga/BO)