Antonio Garcia Martinez begon zijn carrière bij Goldman Sachs in New York, maar verkaste op de vooravond van de financiële crisis naar Californië. Hij kreeg er de finesses van online-advertising onder de knie en richtte een bedrijfje op. Dat werd al snel overgenomen door Twitter, waarna Martinez voor Facebook aan de slag ging. Na zijn vertrek daar besloot hij een boek te schrijven waarin hij terugblikt op vijf turbulente jaren in de fast lane van Silicon Valley. Chaos Monkeys - nu ook in het Nederlands uitgebracht als Start-upmania - biedt een ontnuchterende blik achter de schermen van "the last American dream", zoals Martinez de Bay Area in San Francisco omschrijft. Het boek werd in Silicon Valley verrassend positief onthaald en door The Atlantic uitgeroepen tot 'best business book of the summer'. We spreken Martinez via Skype van op zijn boot in San Francisco Bay, waar hij broedt op een tweede boek en af en toe wat bijklust als consultant. "Nee, ik ben nog niet binnen."
...