Er is al heel wat water naar de zee gestroomd sinds in september 2018 bekend raakte dat de Nederlandse bank ING 775 miljoen euro betaalt omdat haar antiwitwasprocedures niet goed werkten. Daardoor waren wellicht honderden miljoenen aan crimineel geld, vooral afkomstig uit Rusland en het voormalige Oostblok, Europa als wit geld binnengestroomd.
...