"We zitten nu in een tijdperk van costumer dominance: de klant eist next day, en zelfs next hour delivery", schetst Alex Van Breedam, CEO van Tri-Vizor. "Het gevolg: een kwart van de vrachtwagens rijdt leeg rond, en van de niet-lege is de gemiddelde beladingsgraad amper 57 procent. Er is almaar meer capaciteit nodig die almaar minder gevuld is. Dat is een eindig verhaal."

Daarom pleit Van Breedam ervoor om de capaciteit beter te gebruiken, door samenwerkingsplatformen op te zetten tussen spelers uit dezelfde sector, of over sectoren heen. "Door te delen, verminder je kosten én het risico op niet-belevering. Zelfs producenten van consumentengoederen beseffen dat ze uiteindelijk maar op één plaats moeten concurreren: in het winkelrek. Het logistieke proces daarachter kan net zo goed en goedkoper samen worden gedaan."

Tot datzelfde besef kwam ook Roel Vanmaele, algemeen directeur van Ahlers. "We hebben onze klanten gevraagd welke rol ze ons binnen tien jaar zagen spelen. Het antwoord: als je alleen maar onze opdrachten uitvoert, dan is er geen toekomst. Wij hebben logistieke data. Doe er iets mee."

Om dat nog beter te kunnen, koopt Ahlers de operationele planningstechnologie van de logistiekestromenbundelaar Tri-Vizor, met name de Collaborative Control Tower. Die software neemt de volledige orderafhandeling van een bedrijf voor zijn rekening, maar maakt daarbij ook winstgevende consolidaties met andere ondernemingen mogelijk. Met andere woorden: twee of meer concurrenten kunnen hun distributie laten bundelen door een neutrale derde partij, in dit geval Ahlers.

Ahlers 4.0

Vanmaele: "Ahlers evolueert van een maritieme speler naar een specialist in geïntegreerde logistieke netwerken." Het bedrijf heeft 850 medewerkers en 200 opvarenden in vier takken: agencies (scheepsagent), forwarding (expediteur), logistics (opslag en distributie in Gent, en vooral Rusland en Oekraïne) en maritime (levering en opleiding scheepsbemanningen, voor onder meer de offshore-industrie). Die laatste tak is ietwat een buitenbeentje, maar blijft mooie cijfers neerzetten.

Met een veertigtal kantoren in twintig landen biedt Ahlers diensten aan in een waaier van sectoren: chemie, consumentengoederen, olie en gas, projecten en machines, staal, tabak en schepen. "We staan voor een paradigmaverandering", weet Vanmaele. "Tot nu toe was het model voor een logistieke dienstenverlener: verkoop meer, factureer meer. In de toekomst zullen wij langdurige en meetbare bijdrages moeten leveren aan de winsten en de klantenrelaties van onze klanten."

Een klassieke expediteur heeft geen toekomst. Binnen tien jaar regelen rederijen en verladers het transport onderling. De winst zit in het optimaliseren van de logistieke ketens. "We moeten meerdere ketens samenbrengen, en daar als neutrale speler naar efficiëntiewinsten zoeken In dat model gaat het kostenplaatje voor de bedrijven naar beneden, zonder dat het afgaat van de marge van de transporteurs."

Vanmaele beseft dat de ommezwaai niet in een dag kan worden gerealiseerd. "Dit is een kanteljaar: investeringen in IT, mensen en samenwerkingsverbanden. Maar we moeten veranderen, omdat de hele sector er anders zal uitzien. Delen en meedelen staat daarin centraal. Een dienstverlener die niet bezig is met dat soort horizontale samenwerking, zal er binnen tien jaar niet meer zijn."

"We zitten nu in een tijdperk van costumer dominance: de klant eist next day, en zelfs next hour delivery", schetst Alex Van Breedam, CEO van Tri-Vizor. "Het gevolg: een kwart van de vrachtwagens rijdt leeg rond, en van de niet-lege is de gemiddelde beladingsgraad amper 57 procent. Er is almaar meer capaciteit nodig die almaar minder gevuld is. Dat is een eindig verhaal."Daarom pleit Van Breedam ervoor om de capaciteit beter te gebruiken, door samenwerkingsplatformen op te zetten tussen spelers uit dezelfde sector, of over sectoren heen. "Door te delen, verminder je kosten én het risico op niet-belevering. Zelfs producenten van consumentengoederen beseffen dat ze uiteindelijk maar op één plaats moeten concurreren: in het winkelrek. Het logistieke proces daarachter kan net zo goed en goedkoper samen worden gedaan."Tot datzelfde besef kwam ook Roel Vanmaele, algemeen directeur van Ahlers. "We hebben onze klanten gevraagd welke rol ze ons binnen tien jaar zagen spelen. Het antwoord: als je alleen maar onze opdrachten uitvoert, dan is er geen toekomst. Wij hebben logistieke data. Doe er iets mee."Om dat nog beter te kunnen, koopt Ahlers de operationele planningstechnologie van de logistiekestromenbundelaar Tri-Vizor, met name de Collaborative Control Tower. Die software neemt de volledige orderafhandeling van een bedrijf voor zijn rekening, maar maakt daarbij ook winstgevende consolidaties met andere ondernemingen mogelijk. Met andere woorden: twee of meer concurrenten kunnen hun distributie laten bundelen door een neutrale derde partij, in dit geval Ahlers.Vanmaele: "Ahlers evolueert van een maritieme speler naar een specialist in geïntegreerde logistieke netwerken." Het bedrijf heeft 850 medewerkers en 200 opvarenden in vier takken: agencies (scheepsagent), forwarding (expediteur), logistics (opslag en distributie in Gent, en vooral Rusland en Oekraïne) en maritime (levering en opleiding scheepsbemanningen, voor onder meer de offshore-industrie). Die laatste tak is ietwat een buitenbeentje, maar blijft mooie cijfers neerzetten. Met een veertigtal kantoren in twintig landen biedt Ahlers diensten aan in een waaier van sectoren: chemie, consumentengoederen, olie en gas, projecten en machines, staal, tabak en schepen. "We staan voor een paradigmaverandering", weet Vanmaele. "Tot nu toe was het model voor een logistieke dienstenverlener: verkoop meer, factureer meer. In de toekomst zullen wij langdurige en meetbare bijdrages moeten leveren aan de winsten en de klantenrelaties van onze klanten."Een klassieke expediteur heeft geen toekomst. Binnen tien jaar regelen rederijen en verladers het transport onderling. De winst zit in het optimaliseren van de logistieke ketens. "We moeten meerdere ketens samenbrengen, en daar als neutrale speler naar efficiëntiewinsten zoeken In dat model gaat het kostenplaatje voor de bedrijven naar beneden, zonder dat het afgaat van de marge van de transporteurs."Vanmaele beseft dat de ommezwaai niet in een dag kan worden gerealiseerd. "Dit is een kanteljaar: investeringen in IT, mensen en samenwerkingsverbanden. Maar we moeten veranderen, omdat de hele sector er anders zal uitzien. Delen en meedelen staat daarin centraal. Een dienstverlener die niet bezig is met dat soort horizontale samenwerking, zal er binnen tien jaar niet meer zijn."