Vandaag werken in ons land volgens officiële cijfers zeven op de tien Belgen die gerekend worden tot de beroepsbevolking van 20 tot 64 jaar. De federale regering wil dat in 2030 acht op de tien Belgen op actieve leeftijd aan de slag zijn. Vlaanderen wil dat cijfer zelf al in 2025 halen. Die hogere werkgelegenheidsgraad is nodig om onze pensioenen en sociale zekerheid te kunnen blijven betalen.

Om al die mensen aan de slag te krijgen, zijn dus extra jobs nodig. Werkgeversorganisatie Agoria becijferde dat in totaal 600.000 extra jobs nodig zijn.

Economische groei en activering van werklozen

Hoe kunnen die honderdduizenden banen worden gecreëerd? Dat kan enkel als ons land de komende tien jaar de economische groei gemiddeld 1,5 procent per jaar ziet aantrekken. Maar er moeten ook mensen zijn om al die nieuwe banen in te vullen. Vandaag tellen we 350.000 werklozen. Dat aantal blijkt op papier ruim onvoldoende om al die nieuwe jobs in te vullen. Er is cijfermatig bijgevolg nood aan 250.000 extra werknemers.

'We moeten die vooral zoeken bij de niet-actieven, mensen die vandaag niet op zoek zijn naar een baan', aldus Agoria-expert Jeroen Franssen uit. De werkgeversorganisatie verwijst daarbij vooral naar vrouwen, 60-plussers of mensen met een migratie-achtergrond. Volgens de technologiefederatie zijn dat de bevolkingsgroepen met een lagere werkgelegenheidsgraad.

Lees verder onder de video

Fexibelere arbeidsregimes

De groep niet-actieven moet volgens de werkgeversorganisatie worden geactiveerd, bijvoorbeeld door het verschil tussen werken en niet-werken groter te maken. Maar er moeten ook 'flexibelere' arbeidsregimes mogelijk worden, oordeelt Franssen. Hij verwijst daarbij naar vrouwen met een migratie-achtergrond. 'Bij die vrouwen komt de zorg voor kinderen en ouderen op de eerste plaats. Als we hen moeten laten kiezen tussen 'vollen bak' werken en niet-werken, dan kiezen ze voor niet-werken. We moeten zorgen voor een keuze tussenin', luidt het.

De arbeidsmarkt-expert verwijst ook naar de Scandinavische landen, waar de werkgelegenheidsgraad hoger ligt dan bij ons. Dat bereiken ze onder meer door arbeidsregimes die gelijklopen met de schoolvakanties, aldus nog Franssen.

Nog volgens cijfers van Agoria kwamen er in de periode van 2016 tot 2019 in ons land een recordaantal van 220.000 banen bij. Agoria gaat uit van een jobverlies als gevolg van de coronacrisis dit en volgend jaar van 110.000 banen. In 2023 verwacht de technologiefederatie qua werkgelegenheid weer op het niveau van voor de crisis te belanden.

'Amper marge voor hoger loon'

Binnenkort zitten de vakbonden en werkgevers opnieuw om de tafel om te onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar, maar voor Agoria is het duidelijk dat op korte termijn alles ingezet moet worden op het bewaken van de totale loonmassa. 'We moeten de loonkosten onder controle houden', klinkt het bij Agoria. 'Werknemers moeten kunnen worden beloond, maar de totale loonkost moet dezelfde blijven.'

Of anders gesteld: 'Er is zeer weinig ruimte voor meer loon', aldus Bart Steukers, die in april CEO wordt van Agoria. De technologiefederatie telt bijna 2.000 bedrijven als lid. Ruim 310.000 mensen zijn beroepsmatig actief in de sector.

Vandaag werken in ons land volgens officiële cijfers zeven op de tien Belgen die gerekend worden tot de beroepsbevolking van 20 tot 64 jaar. De federale regering wil dat in 2030 acht op de tien Belgen op actieve leeftijd aan de slag zijn. Vlaanderen wil dat cijfer zelf al in 2025 halen. Die hogere werkgelegenheidsgraad is nodig om onze pensioenen en sociale zekerheid te kunnen blijven betalen. Om al die mensen aan de slag te krijgen, zijn dus extra jobs nodig. Werkgeversorganisatie Agoria becijferde dat in totaal 600.000 extra jobs nodig zijn. Hoe kunnen die honderdduizenden banen worden gecreëerd? Dat kan enkel als ons land de komende tien jaar de economische groei gemiddeld 1,5 procent per jaar ziet aantrekken. Maar er moeten ook mensen zijn om al die nieuwe banen in te vullen. Vandaag tellen we 350.000 werklozen. Dat aantal blijkt op papier ruim onvoldoende om al die nieuwe jobs in te vullen. Er is cijfermatig bijgevolg nood aan 250.000 extra werknemers. 'We moeten die vooral zoeken bij de niet-actieven, mensen die vandaag niet op zoek zijn naar een baan', aldus Agoria-expert Jeroen Franssen uit. De werkgeversorganisatie verwijst daarbij vooral naar vrouwen, 60-plussers of mensen met een migratie-achtergrond. Volgens de technologiefederatie zijn dat de bevolkingsgroepen met een lagere werkgelegenheidsgraad. Lees verder onder de videoDe groep niet-actieven moet volgens de werkgeversorganisatie worden geactiveerd, bijvoorbeeld door het verschil tussen werken en niet-werken groter te maken. Maar er moeten ook 'flexibelere' arbeidsregimes mogelijk worden, oordeelt Franssen. Hij verwijst daarbij naar vrouwen met een migratie-achtergrond. 'Bij die vrouwen komt de zorg voor kinderen en ouderen op de eerste plaats. Als we hen moeten laten kiezen tussen 'vollen bak' werken en niet-werken, dan kiezen ze voor niet-werken. We moeten zorgen voor een keuze tussenin', luidt het. De arbeidsmarkt-expert verwijst ook naar de Scandinavische landen, waar de werkgelegenheidsgraad hoger ligt dan bij ons. Dat bereiken ze onder meer door arbeidsregimes die gelijklopen met de schoolvakanties, aldus nog Franssen.Nog volgens cijfers van Agoria kwamen er in de periode van 2016 tot 2019 in ons land een recordaantal van 220.000 banen bij. Agoria gaat uit van een jobverlies als gevolg van de coronacrisis dit en volgend jaar van 110.000 banen. In 2023 verwacht de technologiefederatie qua werkgelegenheid weer op het niveau van voor de crisis te belanden. Binnenkort zitten de vakbonden en werkgevers opnieuw om de tafel om te onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar, maar voor Agoria is het duidelijk dat op korte termijn alles ingezet moet worden op het bewaken van de totale loonmassa. 'We moeten de loonkosten onder controle houden', klinkt het bij Agoria. 'Werknemers moeten kunnen worden beloond, maar de totale loonkost moet dezelfde blijven.' Of anders gesteld: 'Er is zeer weinig ruimte voor meer loon', aldus Bart Steukers, die in april CEO wordt van Agoria. De technologiefederatie telt bijna 2.000 bedrijven als lid. Ruim 310.000 mensen zijn beroepsmatig actief in de sector.