De verzekeringsgroep Ageas wil tegen 2015 een rendement op eigen vermogen van minimaal 11 procent in zijn verzekeringsactiviteit halen. Dat komt neer op een winst van 650 miljoen euro, bevestigt Ageas-topman Bart De Smet in een interview met Trends.

Bart De Smet, de CEO van Ageas, presenteerde begin deze week op een Investor Day in Londen het nieuwe strategisch plan van de verzekeraar tot 2015. Ageas wil minder afhankelijk worden van de beleggingsopbrengsten en hoopt dit deels te realiseren door meer te focussen op schadeverzekeringen. Waar de verhouding leven/niet-leven in premie-inkomsten 70/30 bedraagt, moet dat tegen eind 2015 evolueren naar 60/40.

Dat lijkt te wijzen op een groot pessimisme over de verwachte ontwikkeling van de financiële markten?

De Smet: "In onze productmix willen we evolueren naar producten met een grotere risicomarge: schadeverzekeringen, overlijdensverzekeringen, tak23. Dat betekent niet dat we de andere producten, zoals tak21-spaarverzekeringen, niet meer aanbieden, integendeel. Maar we willen wel sterker groeien in schade dan in leven."

"Die keuze is niet ingegeven door pessimisme maar door realisme: we staan voor een periode dat de rente-inkomsten heel waarschijnlijk laag blijven. Het fenomeen van de lage rente is bijna een mondiale trend. Terwijl er in schade meer diversificatie mogelijk is, zowel geografisch als naar productaanbod."

Ageas mikt tegen 2015 op circa 650 miljoen euro winst. Vorig jaar maakte u nog verlies, als gevolg van de afwaardering van Griekse obligaties. Hoe denkt u dat in moeilijke omstandigheden te kunnen waarmaken?

De Smet: "Na zes maanden zaten we dit jaar al aan 305 miljoen euro winst. Akkoord, we halen de 11 procent return on equity (ROE) nog niet, maar we zijn ervan overtuigd dat het moet kunnen tegen eind 2015. In schade kom je gemakkelijker boven die 11 procent, maar kamp je met een grotere volatiliteit in de resultaten. Dat betekent dat je in de goede jaren in schade een ROE van 15 procent moet halen. In veel markten slagen we daarin. In levensverzekeringen met een gegarandeerde rente is het moeilijker dergelijk rendement te halen. Zeker in een lage rente-omgeving. Maar er zijn andere producten in leven, zoals tak23, die een goed rendement bieden."

Sommige consultants voorspellen een sombere toekomst voor de tak leven. Hoe ziet u dat?

De Smet: "Eigenlijk was het de voorbije jaren te gemakkelijk in levensverzekeringen: de rente was gunstig, mensen spaarden meer en spaarverzekeringen verkochten als zoete broodjes. Het komt er nu op aan een switch te maken en ons te richten op de behoeften van de klant. Sommige mensen, zoals alleenverdieners met kinderen, zijn misschien meer gebaat met een overlijdensverzekering. Ook de vergrijzing van de bevolking biedt een opportuniteit voor adequaat advies. We zullen de activiteit leven een beetje moeten heruitvinden." (P.C.)

Lees het volledig interview met Ageas-topman Bart De Smet in Trends van deze week.

De verzekeringsgroep Ageas wil tegen 2015 een rendement op eigen vermogen van minimaal 11 procent in zijn verzekeringsactiviteit halen. Dat komt neer op een winst van 650 miljoen euro, bevestigt Ageas-topman Bart De Smet in een interview met Trends.Bart De Smet, de CEO van Ageas, presenteerde begin deze week op een Investor Day in Londen het nieuwe strategisch plan van de verzekeraar tot 2015. Ageas wil minder afhankelijk worden van de beleggingsopbrengsten en hoopt dit deels te realiseren door meer te focussen op schadeverzekeringen. Waar de verhouding leven/niet-leven in premie-inkomsten 70/30 bedraagt, moet dat tegen eind 2015 evolueren naar 60/40. Dat lijkt te wijzen op een groot pessimisme over de verwachte ontwikkeling van de financiële markten? De Smet: "In onze productmix willen we evolueren naar producten met een grotere risicomarge: schadeverzekeringen, overlijdensverzekeringen, tak23. Dat betekent niet dat we de andere producten, zoals tak21-spaarverzekeringen, niet meer aanbieden, integendeel. Maar we willen wel sterker groeien in schade dan in leven." "Die keuze is niet ingegeven door pessimisme maar door realisme: we staan voor een periode dat de rente-inkomsten heel waarschijnlijk laag blijven. Het fenomeen van de lage rente is bijna een mondiale trend. Terwijl er in schade meer diversificatie mogelijk is, zowel geografisch als naar productaanbod." Ageas mikt tegen 2015 op circa 650 miljoen euro winst. Vorig jaar maakte u nog verlies, als gevolg van de afwaardering van Griekse obligaties. Hoe denkt u dat in moeilijke omstandigheden te kunnen waarmaken? De Smet: "Na zes maanden zaten we dit jaar al aan 305 miljoen euro winst. Akkoord, we halen de 11 procent return on equity (ROE) nog niet, maar we zijn ervan overtuigd dat het moet kunnen tegen eind 2015. In schade kom je gemakkelijker boven die 11 procent, maar kamp je met een grotere volatiliteit in de resultaten. Dat betekent dat je in de goede jaren in schade een ROE van 15 procent moet halen. In veel markten slagen we daarin. In levensverzekeringen met een gegarandeerde rente is het moeilijker dergelijk rendement te halen. Zeker in een lage rente-omgeving. Maar er zijn andere producten in leven, zoals tak23, die een goed rendement bieden." Sommige consultants voorspellen een sombere toekomst voor de tak leven. Hoe ziet u dat? De Smet: "Eigenlijk was het de voorbije jaren te gemakkelijk in levensverzekeringen: de rente was gunstig, mensen spaarden meer en spaarverzekeringen verkochten als zoete broodjes. Het komt er nu op aan een switch te maken en ons te richten op de behoeften van de klant. Sommige mensen, zoals alleenverdieners met kinderen, zijn misschien meer gebaat met een overlijdensverzekering. Ook de vergrijzing van de bevolking biedt een opportuniteit voor adequaat advies. We zullen de activiteit leven een beetje moeten heruitvinden." (P.C.) Lees het volledig interview met Ageas-topman Bart De Smet in Trends van deze week.