Zeer goed nieuws voor Ageas: de Nederlandse rechter verklaart de schikking die Ageas sloot met claimorganisaties als Deminor, Stichting FortisEffect, Sicaf en ConsumentenClaim bindend. Voor de Nederlandse beleggersvereniging VEB wordt de bindend-verklaring geweigerd, maar dat heeft geen gevolgen voor het geheel van de overeenkomst en de uitvoering ervan.
...