De operatie gaat gepaard met het boeken van een vordering van 2 miljard euro op ABN AMRO, de Nederlandse bank in handen van de Nederlandse staat, in de vorm van een aandelenuitgifte in het gewoon kapitaal van ABN AMRO. De vordering maakt het voorwerp uit van een juridisch dispuut.

De betaling moet de uitgifte van de Ageas-aandelen compenseren.
Het verhaal gaat terug tot eind 2007 toen Fortis, voor de financiering van de overname van ABN AMRO, de verplicht converteerbare obligaties (MCS) verkocht met een nominale waarde van 2 miljard euro. De hoofdschuldenaar was Fortis Bank Nederland, intussen samengesmolten met ABN AMRO.

Volgens de afspraken zouden de effecten drie jaar later, 07/12/2010, worden omgezet in Fortis-aandelen en diende Fortis Bank Nederland het moederbedrijf daarvoor te compenseren. De contracten waren echter opgesteld vanuit de premisse dat Fortis één groep zou blijven en dat het om louter interne transacties zou gaan. Het uiteenvallen van het concern leidt nu tot problemen.

De Nederlandse staat betwist dat de overeenkomst nog van kracht is. Ageas betwist dit "ten stelligste" en vindt de overeenkomst nog steeds rechtsgeldig.

In het licht van deze procedure, overweegt Ageas een bijzondere waardevermindering - zonder liquiduiteitsimpact - van maximaal 2 miljard euro. Door de omzetting neemt het eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders met 2 miljard euro toe.

De operatie gaat gepaard met het boeken van een vordering van 2 miljard euro op ABN AMRO, de Nederlandse bank in handen van de Nederlandse staat, in de vorm van een aandelenuitgifte in het gewoon kapitaal van ABN AMRO. De vordering maakt het voorwerp uit van een juridisch dispuut. De betaling moet de uitgifte van de Ageas-aandelen compenseren. Het verhaal gaat terug tot eind 2007 toen Fortis, voor de financiering van de overname van ABN AMRO, de verplicht converteerbare obligaties (MCS) verkocht met een nominale waarde van 2 miljard euro. De hoofdschuldenaar was Fortis Bank Nederland, intussen samengesmolten met ABN AMRO. Volgens de afspraken zouden de effecten drie jaar later, 07/12/2010, worden omgezet in Fortis-aandelen en diende Fortis Bank Nederland het moederbedrijf daarvoor te compenseren. De contracten waren echter opgesteld vanuit de premisse dat Fortis één groep zou blijven en dat het om louter interne transacties zou gaan. Het uiteenvallen van het concern leidt nu tot problemen. De Nederlandse staat betwist dat de overeenkomst nog van kracht is. Ageas betwist dit "ten stelligste" en vindt de overeenkomst nog steeds rechtsgeldig. In het licht van deze procedure, overweegt Ageas een bijzondere waardevermindering - zonder liquiduiteitsimpact - van maximaal 2 miljard euro. Door de omzetting neemt het eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders met 2 miljard euro toe.