De administratieve lasten voor de Belgische ondernemingen en zelfstandigen zijn in de periode 2008-2010 met 7 procent opgelopen tot 6,35 miljard euro, of 1,79 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit een tweejaarlijkse enquête van het Planbureau.

Bij een eerste enquête in 2000 werden de administratieve lasten voor het bedrijfsleven geraamd op 8,57 miljard euro of 3,48 procent van het bbp. Tot in 2008 namen ze af, tussen 2006 en 2008 zelfs met 23 procent.

Voor de totale periode 2000-2010 bedraagt de daling nog altijd 26 procent, ondanks de stijging in de periode 2008-2010.

Milieuwetgeving

De stijging is vooral toe te schrijven aan de milieuwetgeving. Ook de lasten als gevolg van reglementeringen inzake werkgelegenheid en fiscaliteit nemen toe, maar in mindere mate. Vooral de kleinere ondernemingen voelen de gestegen administratieve kosten.

Regionaal bekeken stijgen de kosten voor administratieve lasten vooral in Vlaanderen en minder in Wallonië, in Brussel is er zelfs een daling. (Belga/SD)

De administratieve lasten voor de Belgische ondernemingen en zelfstandigen zijn in de periode 2008-2010 met 7 procent opgelopen tot 6,35 miljard euro, of 1,79 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit een tweejaarlijkse enquête van het Planbureau.Bij een eerste enquête in 2000 werden de administratieve lasten voor het bedrijfsleven geraamd op 8,57 miljard euro of 3,48 procent van het bbp. Tot in 2008 namen ze af, tussen 2006 en 2008 zelfs met 23 procent.Voor de totale periode 2000-2010 bedraagt de daling nog altijd 26 procent, ondanks de stijging in de periode 2008-2010.MilieuwetgevingDe stijging is vooral toe te schrijven aan de milieuwetgeving. Ook de lasten als gevolg van reglementeringen inzake werkgelegenheid en fiscaliteit nemen toe, maar in mindere mate. Vooral de kleinere ondernemingen voelen de gestegen administratieve kosten.Regionaal bekeken stijgen de kosten voor administratieve lasten vooral in Vlaanderen en minder in Wallonië, in Brussel is er zelfs een daling. (Belga/SD)