In een reactie verklaarde Luc Piens van ACV-Transcom aan het persagentschap Belga dat het plan werd afgewezen omdat er nog te veel onzekerheid bestaat over de arbeidsvoorwaarden in het toekomstige bedrijf. ACV plant voorlopig geen afzonderlijke acties, maar wil in gemeenschappelijk vakbondsfront de volgende stappen bepalen. Het plan werd door de christelijke vakbond met 60 procent van de stemmen verworpen.

Volgens Jos Digneffe van ACOD Spoor werd het directieplan door 70 procent van de leden van de socialistische spoorvakbond verworpen. Struikelblok voor de socialistische militanten is het feit dat de invulling van het kader rond de statutaire tewerkstelling pas in 2014 was gepland. "Dat is nog een eeuwigheid. Onze mensen willen dat dat vandaag al gebeurt", aldus vakbondsman Jos Digneffe.

De socialistische vakbond slaagde er op 18 oktober nog in een 24 urenstaking op het getouw te zetten waardoor het spoorverkeer in ons land volledig lam kwam te liggen. Die actie werd toen gesteund door de onafhankelijke spoorvakbond OVS, maar niet door de liberale en de christelijke vakbond.

Eind oktober leek het dossier van de door Europa geëiste filialisering van NMBS Logistics - het vroegere B-Cargo - uiteindelijk te kunnen worden afgerond. Na bemiddeling van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) zouden de 531 betrokken werknemers statutair tewerkgesteld blijven.

De directie was overtuigd van een akkoord, maar dat was buiten de vakbonden gerekend. Die verklaarden dat ze het voorstel "enkel met een positieve benadering" aan hun achterban zouden voorleggen. Die positieve benadering kon het nationaal comité van ACV-Transcom en ACOD Spoor dinsdag evenwel niet overtuigen.

In een reactie verklaarde Luc Piens van ACV-Transcom aan het persagentschap Belga dat het plan werd afgewezen omdat er nog te veel onzekerheid bestaat over de arbeidsvoorwaarden in het toekomstige bedrijf. ACV plant voorlopig geen afzonderlijke acties, maar wil in gemeenschappelijk vakbondsfront de volgende stappen bepalen. Het plan werd door de christelijke vakbond met 60 procent van de stemmen verworpen.Volgens Jos Digneffe van ACOD Spoor werd het directieplan door 70 procent van de leden van de socialistische spoorvakbond verworpen. Struikelblok voor de socialistische militanten is het feit dat de invulling van het kader rond de statutaire tewerkstelling pas in 2014 was gepland. "Dat is nog een eeuwigheid. Onze mensen willen dat dat vandaag al gebeurt", aldus vakbondsman Jos Digneffe. De socialistische vakbond slaagde er op 18 oktober nog in een 24 urenstaking op het getouw te zetten waardoor het spoorverkeer in ons land volledig lam kwam te liggen. Die actie werd toen gesteund door de onafhankelijke spoorvakbond OVS, maar niet door de liberale en de christelijke vakbond. Eind oktober leek het dossier van de door Europa geëiste filialisering van NMBS Logistics - het vroegere B-Cargo - uiteindelijk te kunnen worden afgerond. Na bemiddeling van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) zouden de 531 betrokken werknemers statutair tewerkgesteld blijven. De directie was overtuigd van een akkoord, maar dat was buiten de vakbonden gerekend. Die verklaarden dat ze het voorstel "enkel met een positieve benadering" aan hun achterban zouden voorleggen. Die positieve benadering kon het nationaal comité van ACV-Transcom en ACOD Spoor dinsdag evenwel niet overtuigen.