Minister Georges Gilkinet moest bij het begrotingsconclaaf zijn ambities voor de NMBS bijstellen: het komende decennium krijgt het spoorbedrijf slechts 2 miljard euro extra. Dat blijft een budgetverhoging: is staken dan wel nodig?

GÜNTHER BLAUWENS. "De personeelstekorten zijn een structureel probleem geworden. Het aantal niet opgenomen dagen overwerk is opgelopen tot 13.000. Mensen die maanden op voorhand een vakantiedag aanvragen, weten nooit zeker of dat ook lukt. we zien mensen uitvallen, het absenteïsme loopt hier en daar zelfs op tot 15 procent.

"We dragen nog altijd de gevolgen van de besparingen van de voorbije jaren. Die 2 miljard investeringen is niets anders dan een inhaalbeweging. De gevolgen laten zich elke dag voelen in kortere treinen omdat oude stellen extra onderhoud nodig hebben. Voorts staat de stiptheid onder druk, en hapert de samenwerking tussen Infrabel en NMBS. De splitsing veroorzaakt op het terrein veel frustraties, zowel bij reizigers als bij treinbegeleiders."

De hoge energiekosten en loonindexering beperken de speelruimte van uw CEO. Veel kan die toch niet doen?

BLAUWENS. "We hopen dat de politiek eindelijk beseft dat de klimaatdoelstellingen halen of de mobiliteitscrisis oplossen, niet mogelijk is zonder extra investeringen in het openbaar vervoer."

De NMBS is niet echt klaar voor de liberalisering van het reizigersvervoer?

BLAUWENS. "Welke spoorbedrijven doen het wel goed? Ook in Nederland of Duitsland zijn er veel problemen met stiptheid. En in Groot-Brittannië heeft de liberalisering vooral transportarmoede gebracht. Liberalisering van het spoor leidt uiteindelijk naar nieuwe monopolies, maar tegen een hogere prijs voor de consument."

GÜNTHER BLAUWENS. "De personeelstekorten zijn een structureel probleem geworden. Het aantal niet opgenomen dagen overwerk is opgelopen tot 13.000. Mensen die maanden op voorhand een vakantiedag aanvragen, weten nooit zeker of dat ook lukt. we zien mensen uitvallen, het absenteïsme loopt hier en daar zelfs op tot 15 procent. "We dragen nog altijd de gevolgen van de besparingen van de voorbije jaren. Die 2 miljard investeringen is niets anders dan een inhaalbeweging. De gevolgen laten zich elke dag voelen in kortere treinen omdat oude stellen extra onderhoud nodig hebben. Voorts staat de stiptheid onder druk, en hapert de samenwerking tussen Infrabel en NMBS. De splitsing veroorzaakt op het terrein veel frustraties, zowel bij reizigers als bij treinbegeleiders."BLAUWENS. "We hopen dat de politiek eindelijk beseft dat de klimaatdoelstellingen halen of de mobiliteitscrisis oplossen, niet mogelijk is zonder extra investeringen in het openbaar vervoer."BLAUWENS. "Welke spoorbedrijven doen het wel goed? Ook in Nederland of Duitsland zijn er veel problemen met stiptheid. En in Groot-Brittannië heeft de liberalisering vooral transportarmoede gebracht. Liberalisering van het spoor leidt uiteindelijk naar nieuwe monopolies, maar tegen een hogere prijs voor de consument."