Uit de bevraging blijkt een groot verschil tussen werkgevers uit de profitsector en hun collega's uit de social profit en overheid. In de profit is ruim 71 procent van de werkgevers voor een volledige afschaffing van de anciënniteitsverloning, in de andere sectoren is meer dan 83 procent tegen.

Ook opvallend: werkgevers van grote ondernemingen zijn vaker voor een afschaffing dan werkgevers van kleine ondernemingen. Bij werkgevers met meer dan 500 werknemers is 70 procent voor een afschaffing, waar dat 52 procent is voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers en 58 procent voor de tussenliggende groep.

Werkgevers die voor de volledige afschaffing zijn, geven vooral aan dat ze dat systeem voor de werknemer niet motiverend vinden en dat volgens hen anciënniteit en productiviteit niet noodzakelijk gelijk opgaan. De tegenstanders vrezen vooral dat een afschaffing zou leiden tot veel meer individuele vragen tot loonsverhoging, al vinden ze wel dat trouw aan de onderneming beloond mag worden met een jaarlijkse loonsverhoging.

"Het is interessant om te zien dat de meeste werkgevers verwachten dat een afschaffing zal leiden tot grotere loonverschillen tussen werknemers in dezelfde functie", zegt Dirk Wijns, director Acerta Consult. "Afschaffing van het automatisme zal dus leiden tot meer differentiatie tussen de werknemers. De werkgevers verwachten niet meteen een impact op de loonkost, maar 40 procent van de respondenten vreest wel dat de volledige afschaffing van de anciënniteitsverloning zal leiden tot een hogere mobiliteit van werknemers."

Uit de bevraging blijkt een groot verschil tussen werkgevers uit de profitsector en hun collega's uit de social profit en overheid. In de profit is ruim 71 procent van de werkgevers voor een volledige afschaffing van de anciënniteitsverloning, in de andere sectoren is meer dan 83 procent tegen. Ook opvallend: werkgevers van grote ondernemingen zijn vaker voor een afschaffing dan werkgevers van kleine ondernemingen. Bij werkgevers met meer dan 500 werknemers is 70 procent voor een afschaffing, waar dat 52 procent is voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers en 58 procent voor de tussenliggende groep. Werkgevers die voor de volledige afschaffing zijn, geven vooral aan dat ze dat systeem voor de werknemer niet motiverend vinden en dat volgens hen anciënniteit en productiviteit niet noodzakelijk gelijk opgaan. De tegenstanders vrezen vooral dat een afschaffing zou leiden tot veel meer individuele vragen tot loonsverhoging, al vinden ze wel dat trouw aan de onderneming beloond mag worden met een jaarlijkse loonsverhoging. "Het is interessant om te zien dat de meeste werkgevers verwachten dat een afschaffing zal leiden tot grotere loonverschillen tussen werknemers in dezelfde functie", zegt Dirk Wijns, director Acerta Consult. "Afschaffing van het automatisme zal dus leiden tot meer differentiatie tussen de werknemers. De werkgevers verwachten niet meteen een impact op de loonkost, maar 40 procent van de respondenten vreest wel dat de volledige afschaffing van de anciënniteitsverloning zal leiden tot een hogere mobiliteit van werknemers."