De werkzoekendencijfers in Vlaanderen staan nu dicht bij het niveau van 2019, toen er in februari 188.805 werkzoekenden waren, aldus de VDAB.

Het grootste deel van de werkzoekenden in Vlaanderen, zijn werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (68 procent). De jongeren in beroepsinschakelingstijd staan voor 4,6 procent, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 13,8 procent en de groep 'Andere' (zoals deeltijds lerenden maar ook werkzoekenden met een leefloon) voor 13,6 procent.

Enkel bij de werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag was er de voorbije maand een stijging (+7,5 pct). Alle andere categorieën namen af, met in het bijzonder de jongeren in beroepsinschakelingstijd (-5,1 pct).

Alle Vlaamse provincies lieten in februari een stijging zien. Die was opnieuw het grootst in Vlaams-Brabant (+7,6 pct), terwijl er in Limburg (+0,1 pct) amper meer werklozen zijn dan in februari vorig jaar.

Brussel

In het Brussels gewest steeg het aantal niet-werkende werkzoekenden in februari met 1,9 procent op jaarbasis (+1.728 personen) tot 90.413. Tegenover januari was er een lichte daling: -371 personen (-0,4 procent).

Arbeidsbemiddelingsdienst Actiris merkt op dat de coronacrisis tot nu toe vooral heeft geleid tot meer tijdelijk werklozen, die niet in deze cijfers zijn opgenomen. Net als voorgaande maand was de stijging in februari het grootst (+7,6 procent) bij de Brusselse jongeren. In het gewest zijn nu 9.353 jongeren ingeschreven als werkzoekende, goed voor een werkloosheidsgraad in die categorie van meer dan 25 procent.

De werkzoekendencijfers in Vlaanderen staan nu dicht bij het niveau van 2019, toen er in februari 188.805 werkzoekenden waren, aldus de VDAB. Het grootste deel van de werkzoekenden in Vlaanderen, zijn werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (68 procent). De jongeren in beroepsinschakelingstijd staan voor 4,6 procent, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 13,8 procent en de groep 'Andere' (zoals deeltijds lerenden maar ook werkzoekenden met een leefloon) voor 13,6 procent. Enkel bij de werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag was er de voorbije maand een stijging (+7,5 pct). Alle andere categorieën namen af, met in het bijzonder de jongeren in beroepsinschakelingstijd (-5,1 pct). Alle Vlaamse provincies lieten in februari een stijging zien. Die was opnieuw het grootst in Vlaams-Brabant (+7,6 pct), terwijl er in Limburg (+0,1 pct) amper meer werklozen zijn dan in februari vorig jaar.In het Brussels gewest steeg het aantal niet-werkende werkzoekenden in februari met 1,9 procent op jaarbasis (+1.728 personen) tot 90.413. Tegenover januari was er een lichte daling: -371 personen (-0,4 procent). Arbeidsbemiddelingsdienst Actiris merkt op dat de coronacrisis tot nu toe vooral heeft geleid tot meer tijdelijk werklozen, die niet in deze cijfers zijn opgenomen. Net als voorgaande maand was de stijging in februari het grootst (+7,6 procent) bij de Brusselse jongeren. In het gewest zijn nu 9.353 jongeren ingeschreven als werkzoekende, goed voor een werkloosheidsgraad in die categorie van meer dan 25 procent.