Het totale aantal vergoede werklozen duikt opnieuw onder de kaap van 350.000, en is op jaarbasis zelfs met bijna 21.000 mensen gedaald. De daling zet zich door in alle leeftijdscategorieën, behalve bij de 60-plussers. Daar zijn er op jaarbasis iets meer dan 8.000 mensen bij gekomen, een stijging met bijna 28 procent. Die stijging kan gedeeltelijk verklaard worden doordat er een nieuwe minimumleeftijd werd ingesteld die vrijgestelling geeft voor inschrijving als werkzoekende: in 2018 werd die leeftijd opgetrokken van 62 naar 63 jaar.

Bij de jongeren onder de 25 jaar is de daling in verhouding het sterkst. De vergoede werkloosheid in die categorie daalde met 12,3 procent, of 3.661 mensen. Bij 25- tot 49-jarigen is er een daling met 7,2 procent of 14.392 personen, in de klasse van 50 tot 59 jaar is er een daling met 11,7 procent of bijna 11.000 werkzoekenden.

Ook op regionaal vlak zet de daling overal door. In Vlaanderen is die afname procentueel het grootst: -7,8 procent of 11.304 mensen. In Wallonië gaat het om een daling met 6,2 procent of bijna 9.000 werkzoekenden, in Brussel om 1 procent en 602 personen.

Tot slot: de volledige werkloosheid van korte duur - minder dan een jaar - is met 1,1 procent gedaald, die van 1 tot 2 jaar met 13,1 procent en de langdurige van langer dan 2 jaar met bijna 7 procent.

Het totale aantal vergoede werklozen duikt opnieuw onder de kaap van 350.000, en is op jaarbasis zelfs met bijna 21.000 mensen gedaald. De daling zet zich door in alle leeftijdscategorieën, behalve bij de 60-plussers. Daar zijn er op jaarbasis iets meer dan 8.000 mensen bij gekomen, een stijging met bijna 28 procent. Die stijging kan gedeeltelijk verklaard worden doordat er een nieuwe minimumleeftijd werd ingesteld die vrijgestelling geeft voor inschrijving als werkzoekende: in 2018 werd die leeftijd opgetrokken van 62 naar 63 jaar. Bij de jongeren onder de 25 jaar is de daling in verhouding het sterkst. De vergoede werkloosheid in die categorie daalde met 12,3 procent, of 3.661 mensen. Bij 25- tot 49-jarigen is er een daling met 7,2 procent of 14.392 personen, in de klasse van 50 tot 59 jaar is er een daling met 11,7 procent of bijna 11.000 werkzoekenden. Ook op regionaal vlak zet de daling overal door. In Vlaanderen is die afname procentueel het grootst: -7,8 procent of 11.304 mensen. In Wallonië gaat het om een daling met 6,2 procent of bijna 9.000 werkzoekenden, in Brussel om 1 procent en 602 personen. Tot slot: de volledige werkloosheid van korte duur - minder dan een jaar - is met 1,1 procent gedaald, die van 1 tot 2 jaar met 13,1 procent en de langdurige van langer dan 2 jaar met bijna 7 procent.