De werkloosheidscijfers die de RVA in kaart brengt, omvatten voor alle duidelijkheid de groep werklozen die een uitkering ontvangen én werk zoeken.

In december 2018 registreerde de RVA 327.403 'werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die een uitkering ontvangen' (zoals de RVA die groep werklozen omschrijft). Dat zijn er 22.609 - of 6,5 procent - minder dan in december 2017.

De werkloosheid daalde in alle gewesten, zowel bij mannen als bij vrouwen en bij bijna alle leeftijden. Zo daalde het aantal jongeren zonder werk met meer dan 13 procent. Bij de zestig-plussers was er wel een stijging met 26 procent. Dat komt in de eerste plaats doordat de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een vrijstelling om werk te zoeken is opgetrokken naar 63 jaar. De volledige werkloosheid daalde op jaarbasis wel iets sneller bij vrouwen (-10.257 of - 6,6 procent) dan bij mannen (-12.352 of -6,4 procent).

Eind vorig jaar nam zowel de volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) als de langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) af op jaarbasis, en dat met respectievelijk 2.672 (-2,3 procent) en 12.713 (-7,4 procent). De RVA becijferde dat in december vorig jaar 35,3 procent van de volledig werklozen minder dan één jaar, 15,9 procent tussen één en minder dan twee jaar, en 48,8 procent twee jaar of langer werkloos was.

Wat de gewesten betreft, daalde het aantal volledige werklozen in december op jaarbasis met -5,5 procent in het Waals Gewest (-7.809), met -9,7 procent in het Vlaams Gewest (-14.049 ) en met -1,2 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-751). In december 2018 telde het Vlaams Gewest 130.565 volledig werklozen, het Waals Gewest 134.869 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 61.969 werkzoekende werklozen die een uitkering ontvangen.

De RVA registreerde in december in ieder geval het laagste aantal werklozen in vele jaren. De RVA kan op maandbasis pas vergelijkingen maken sinds 2000. Enkel in december 2000 dook het aantal werklozen onder de 350.000 (348.853). Op jaarbasis - met jaargemiddelden dus - is het van 1980 geleden dat het aantal werklozen onder de 350.000 lag.

De werkloosheidscijfers die de RVA in kaart brengt, omvatten voor alle duidelijkheid de groep werklozen die een uitkering ontvangen én werk zoeken. In december 2018 registreerde de RVA 327.403 'werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die een uitkering ontvangen' (zoals de RVA die groep werklozen omschrijft). Dat zijn er 22.609 - of 6,5 procent - minder dan in december 2017. De werkloosheid daalde in alle gewesten, zowel bij mannen als bij vrouwen en bij bijna alle leeftijden. Zo daalde het aantal jongeren zonder werk met meer dan 13 procent. Bij de zestig-plussers was er wel een stijging met 26 procent. Dat komt in de eerste plaats doordat de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een vrijstelling om werk te zoeken is opgetrokken naar 63 jaar. De volledige werkloosheid daalde op jaarbasis wel iets sneller bij vrouwen (-10.257 of - 6,6 procent) dan bij mannen (-12.352 of -6,4 procent).Eind vorig jaar nam zowel de volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) als de langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) af op jaarbasis, en dat met respectievelijk 2.672 (-2,3 procent) en 12.713 (-7,4 procent). De RVA becijferde dat in december vorig jaar 35,3 procent van de volledig werklozen minder dan één jaar, 15,9 procent tussen één en minder dan twee jaar, en 48,8 procent twee jaar of langer werkloos was.Wat de gewesten betreft, daalde het aantal volledige werklozen in december op jaarbasis met -5,5 procent in het Waals Gewest (-7.809), met -9,7 procent in het Vlaams Gewest (-14.049 ) en met -1,2 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-751). In december 2018 telde het Vlaams Gewest 130.565 volledig werklozen, het Waals Gewest 134.869 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 61.969 werkzoekende werklozen die een uitkering ontvangen.De RVA registreerde in december in ieder geval het laagste aantal werklozen in vele jaren. De RVA kan op maandbasis pas vergelijkingen maken sinds 2000. Enkel in december 2000 dook het aantal werklozen onder de 350.000 (348.853). Op jaarbasis - met jaargemiddelden dus - is het van 1980 geleden dat het aantal werklozen onder de 350.000 lag.