In Vlaanderen zijn vorig jaar 42.185 nieuwe ondernemingen opgericht. Dat is een lichte daling ten opzichte van het recordjaar 2011, toen 42.791 nieuwe bedrijven het levenslicht zagen. Dat blijkt uit cijfers van de studiedienst van de Vlaamse regering.

Niettemin bevindt het aantal starters zich nog steeds ruim boven het pre-crisisniveau van 2007. Dat jaar was sprake van 40.669 nieuwkomers.

Zelfstandigen

De cijfers tonen ook aan dat Vlaanderen 9,2 procent zelfstandigen in de bevolkingsgroep 15-64 jaar kent.

Daarmee scoort het hoger dan buurlanden als Duitsland en Frankrijk. Van de vergelijkbare economieën heeft enkel Nederland een hoger aandeel ondernemers.

Stimuleren

Minister-president Kris Peeters maakt 8 miljoen euro vrij als extra impuls voor de ondersteuning van nieuw en jong ondernemerschap in Vlaanderen.

In Vlaanderen zijn vorig jaar 42.185 nieuwe ondernemingen opgericht. Dat is een lichte daling ten opzichte van het recordjaar 2011, toen 42.791 nieuwe bedrijven het levenslicht zagen. Dat blijkt uit cijfers van de studiedienst van de Vlaamse regering. Niettemin bevindt het aantal starters zich nog steeds ruim boven het pre-crisisniveau van 2007. Dat jaar was sprake van 40.669 nieuwkomers. Zelfstandigen De cijfers tonen ook aan dat Vlaanderen 9,2 procent zelfstandigen in de bevolkingsgroep 15-64 jaar kent. Daarmee scoort het hoger dan buurlanden als Duitsland en Frankrijk. Van de vergelijkbare economieën heeft enkel Nederland een hoger aandeel ondernemers. Stimuleren Minister-president Kris Peeters maakt 8 miljoen euro vrij als extra impuls voor de ondersteuning van nieuw en jong ondernemerschap in Vlaanderen.