Er gingen meer en meer BVBA's failliet. Ze zijn met 565 tegenover 485 vorig jaar. Maar liefst 223 zelfstandigen en 54 naamloze vennootschappen gingen failliet in de lange maand maart die 23 werkdagen en geen schoolverlof telde.

Het opvallendste uit die droevige statistieken komt echter uit de juridische vormen met onbeperkte aansprakelijkheid. Het gaat over 70 commanditaire vennootschappen en 31 vennootschappen onder firma. Dat is een stijging van meer dan 65 procent in 2016. Als je die van hun vennoten erbij telt, kom je op een totaal van 1185 vonnissen per maand.

De faillissementen nemen toe in de drie gewesten, maar in het Brusselse Gewest zijn de wolken het donkerst. Het cijfer gaat er van 134 naar 181 (+33%). Vlaanderen sluit de maand af met 533 failliete bedrijven, tegenover 448 vorig jaar (+18%) en in Wallonië stijgt dat aantal van 216 tot 264 (+21%).

Het eerste trimester is dus globaal moeilijk voor 2017. Het aantal faillissementen stijgt van 2355 naar 2612. Brussel gaat van 410 naar 501 (+22%), Wallonië van 667 naar 714 (+0.07%) en Vlaanderen van 1278 naar 1396 (+0.09%).

Er was bijzonder veel enthousiasme over de goede statistieken van de nieuwe bedrijven uit 2015 en 2016. Het is echter bekend dat de eerste jaren delicaat zijn voor starters. En hun bijdrage in de statistieken van het eerste kwartaal is niet onbeduidend: 212 van de in 2015 opgerichte bedrijven en 60 startups van vorig jaar gingen failliet. Eén zelfstandige richtte een zaak op en ging failliet in 2017.

Er gingen meer en meer BVBA's failliet. Ze zijn met 565 tegenover 485 vorig jaar. Maar liefst 223 zelfstandigen en 54 naamloze vennootschappen gingen failliet in de lange maand maart die 23 werkdagen en geen schoolverlof telde. Het opvallendste uit die droevige statistieken komt echter uit de juridische vormen met onbeperkte aansprakelijkheid. Het gaat over 70 commanditaire vennootschappen en 31 vennootschappen onder firma. Dat is een stijging van meer dan 65 procent in 2016. Als je die van hun vennoten erbij telt, kom je op een totaal van 1185 vonnissen per maand. De faillissementen nemen toe in de drie gewesten, maar in het Brusselse Gewest zijn de wolken het donkerst. Het cijfer gaat er van 134 naar 181 (+33%). Vlaanderen sluit de maand af met 533 failliete bedrijven, tegenover 448 vorig jaar (+18%) en in Wallonië stijgt dat aantal van 216 tot 264 (+21%).Het eerste trimester is dus globaal moeilijk voor 2017. Het aantal faillissementen stijgt van 2355 naar 2612. Brussel gaat van 410 naar 501 (+22%), Wallonië van 667 naar 714 (+0.07%) en Vlaanderen van 1278 naar 1396 (+0.09%).Er was bijzonder veel enthousiasme over de goede statistieken van de nieuwe bedrijven uit 2015 en 2016. Het is echter bekend dat de eerste jaren delicaat zijn voor starters. En hun bijdrage in de statistieken van het eerste kwartaal is niet onbeduidend: 212 van de in 2015 opgerichte bedrijven en 60 startups van vorig jaar gingen failliet. Eén zelfstandige richtte een zaak op en ging failliet in 2017.