In totaal keert Fluxys 421,6 miljoen euro uit, en wordt de operatie grotendeels gefinancierd door de beschikbare liquide middelen. Omgerekend wordt de 421,6 miljoen euro uitgekeerd over 702.636 aandelen. Van die 600 euro moet de kleine aandeelhouder wel nog 25 procent roerende voorheffing betalen aan de Belgische overheid.

Volgens Fluxys beantwoordt zijn financiële structuur daarmee beter "aan het Belgisch regulatoir kader van één derde eigen vermogen en twee derde vreemd vermogen" en "aan gelijkaardige Europese ondernemingen".

Fluxys telt in totaal 702.636 aandelen, waarvan 10 procent op de beurs (fixingmarkt in Brussel) genoteerd staat. het resterende kapitaal, 89,97 procent, is in handen van Fluxys G, die op haar beurt voor het overgrote deel gecontroleerd wordt door de Belgische gemeenten (Publigas).

Fluxys laat maandag weten dat het gedeelte beschikbare reserves dat aan Fluxys G wordt uitgekeerd, zal worden gebruikt voor de financiering van de ontwikkeling van de groep en voor investeringen om bijkomende aardgasstromen naar ons land aan te trekken. Het geld blijft dus binnen de groep.

Maandag noteert het Fluxys-aandeel op de fixing-markt in Brussel 9,73 procent hoger tot 3.100 euro. Woensdag stelt Fluxys haar jaarresultaten voor, met een toelichting bij de beslissing van vandaag. (Belga/BO)

In totaal keert Fluxys 421,6 miljoen euro uit, en wordt de operatie grotendeels gefinancierd door de beschikbare liquide middelen. Omgerekend wordt de 421,6 miljoen euro uitgekeerd over 702.636 aandelen. Van die 600 euro moet de kleine aandeelhouder wel nog 25 procent roerende voorheffing betalen aan de Belgische overheid.Volgens Fluxys beantwoordt zijn financiële structuur daarmee beter "aan het Belgisch regulatoir kader van één derde eigen vermogen en twee derde vreemd vermogen" en "aan gelijkaardige Europese ondernemingen". Fluxys telt in totaal 702.636 aandelen, waarvan 10 procent op de beurs (fixingmarkt in Brussel) genoteerd staat. het resterende kapitaal, 89,97 procent, is in handen van Fluxys G, die op haar beurt voor het overgrote deel gecontroleerd wordt door de Belgische gemeenten (Publigas). Fluxys laat maandag weten dat het gedeelte beschikbare reserves dat aan Fluxys G wordt uitgekeerd, zal worden gebruikt voor de financiering van de ontwikkeling van de groep en voor investeringen om bijkomende aardgasstromen naar ons land aan te trekken. Het geld blijft dus binnen de groep. Maandag noteert het Fluxys-aandeel op de fixing-markt in Brussel 9,73 procent hoger tot 3.100 euro. Woensdag stelt Fluxys haar jaarresultaten voor, met een toelichting bij de beslissing van vandaag. (Belga/BO)