Jozef Lievens is een van de meest gehoorde stemmen in Vlaanderen als het gaat over familiebedrijven, opvolging en deugdelijk bestuur. Hij is onder meer de bezieler van het Instituut voor het Familiebedrijf. Lievens heeft corporate governance altijd verdedigd als een manier voor familiebedrijven om de continuïteit op lange termijn te verzekeren en de opvolging tussen generaties te vergemakkelijken.

In een paper haalt hij evenwel hard uit naar de evolutie die corporate governance de voorbije jaren maakte. Lieven stelt vast dat deugdelijk bestuur, bijvoorbeeld in de financiële sector, gefaald heeft. En dat komt volgens hem omdat in de codes en voorschriften te veel gefocust wordt op de rol van de raad van bestuur: "Alle heil moet komen van onafhankelijke bestuurders. Terwijl de realiteit is: hoe onafhankelijker een bestuurder, hoe minder hij afweet van de business en hoe afhankelijker hij is van de informatie die het management hem verschaft."

Lievens hekelt ook de opmars van de comités binnen de raad van bestuur: "Dat wordt een gevaarlijke aberratie. Ik zie twee mogelijke problemen. Ten eerste groeit het risico dat een comité beter geïnformeerd is dan de raad van bestuur. En ten tweede stelt zich de vraag naar de competentie van deze comités om beslissingen te suggereren aan de raad van bestuur."

Tenslotte vindt Lievens dat de codes te veel aandacht besteden aan 'randfenomenen', zoals de verloning en uitstapregeling van managers of de quota voor genderdiversiteit. "We moeten weer focussen op de kern van de zaak: waardecreatie door middel van goed bestuur in het belang van alle stakeholders." Daartoe moet er volgens hem meer aandacht en erkenning zijn voor de bijdrage van de referentie-aandeelhouders tot de ontwikkeling van een onderneming. (P.C.)

Lees meer over de analyse die Jozef Lievens maakt over de voorschriften van corporate governance in Trends van deze week.

Jozef Lievens is een van de meest gehoorde stemmen in Vlaanderen als het gaat over familiebedrijven, opvolging en deugdelijk bestuur. Hij is onder meer de bezieler van het Instituut voor het Familiebedrijf. Lievens heeft corporate governance altijd verdedigd als een manier voor familiebedrijven om de continuïteit op lange termijn te verzekeren en de opvolging tussen generaties te vergemakkelijken. In een paper haalt hij evenwel hard uit naar de evolutie die corporate governance de voorbije jaren maakte. Lieven stelt vast dat deugdelijk bestuur, bijvoorbeeld in de financiële sector, gefaald heeft. En dat komt volgens hem omdat in de codes en voorschriften te veel gefocust wordt op de rol van de raad van bestuur: "Alle heil moet komen van onafhankelijke bestuurders. Terwijl de realiteit is: hoe onafhankelijker een bestuurder, hoe minder hij afweet van de business en hoe afhankelijker hij is van de informatie die het management hem verschaft." Lievens hekelt ook de opmars van de comités binnen de raad van bestuur: "Dat wordt een gevaarlijke aberratie. Ik zie twee mogelijke problemen. Ten eerste groeit het risico dat een comité beter geïnformeerd is dan de raad van bestuur. En ten tweede stelt zich de vraag naar de competentie van deze comités om beslissingen te suggereren aan de raad van bestuur." Tenslotte vindt Lievens dat de codes te veel aandacht besteden aan 'randfenomenen', zoals de verloning en uitstapregeling van managers of de quota voor genderdiversiteit. "We moeten weer focussen op de kern van de zaak: waardecreatie door middel van goed bestuur in het belang van alle stakeholders." Daartoe moet er volgens hem meer aandacht en erkenning zijn voor de bijdrage van de referentie-aandeelhouders tot de ontwikkeling van een onderneming. (P.C.) Lees meer over de analyse die Jozef Lievens maakt over de voorschriften van corporate governance in Trends van deze week.