Procentueel gaat het om de grootste daling sinds het begin van de jaren 2000. Enkel in 2013 lag het aantal falingen bij de bedrijven hoger.

Een van de redenen van de terugval is een scherpe daling van het aantal uitgesproken faillissementen op de Brusselse handelsrechtbanken. "Dit is het gevolg van een grootscheepse 'opkuisactie' van die rechtbanken in 2013. Toen werden heel wat 'onfrisse' horeca- en kleine nutsbedrijven opgedoekt", zegt Eric Van den Broele van Graydon. Dat zorgde voor een positief effect voor het faillissementscijfer in 2014.

Een andere verklaring ligt bij de 'lichte economische revival op internationaal niveau van onze export- en importgevoelige sectoren'.

Een ander element is de aanpassing in september 2013 van de Wet Continuïteit van Ondernemingen (WCO), het vroegere gerechtelijk akkoord. Na de aanpassing was er een beduidende daling van het aantal faillissementen die kort na de WCO-aanvraag werden uitgesproken.

Het jaar eindigt volgens de cijfers van Graydon wel met een waarschuwing: in december van vorig jaar steeg het faillissementscijfer in vergelijking met december 2013.

Bovendien gingen vorig jaar volgens Graydon meer 'gevestigde en grote bedrijven over de kop'. Net geen 19 procent van de failliete bedrijven was ouder dan 20 jaar, 'nooit eerder gezien'.

Dat heeft ook zijn gevolgen voor de werkgelegenheid. In 2014 gingen 22 bedrijven met meer dan 100 werknemers in faling, in 2013 waren er dat 12. Als gevolg van de 11.294 faillissementen vorig jaar kwamen 26.074 banen op de tocht te staan (-6,7 procent).

Vlaanderen telde met 5.699 faillissementen (-7,5 procent) het grootste aantal bedrijven dat over de kop ging, gevolgd door Brussel (2.219 of -16,8 procent) en Wallonië (3.326 of -2,43 procent). (Belga/BO)

Procentueel gaat het om de grootste daling sinds het begin van de jaren 2000. Enkel in 2013 lag het aantal falingen bij de bedrijven hoger. Een van de redenen van de terugval is een scherpe daling van het aantal uitgesproken faillissementen op de Brusselse handelsrechtbanken. "Dit is het gevolg van een grootscheepse 'opkuisactie' van die rechtbanken in 2013. Toen werden heel wat 'onfrisse' horeca- en kleine nutsbedrijven opgedoekt", zegt Eric Van den Broele van Graydon. Dat zorgde voor een positief effect voor het faillissementscijfer in 2014. Een andere verklaring ligt bij de 'lichte economische revival op internationaal niveau van onze export- en importgevoelige sectoren'. Een ander element is de aanpassing in september 2013 van de Wet Continuïteit van Ondernemingen (WCO), het vroegere gerechtelijk akkoord. Na de aanpassing was er een beduidende daling van het aantal faillissementen die kort na de WCO-aanvraag werden uitgesproken. Het jaar eindigt volgens de cijfers van Graydon wel met een waarschuwing: in december van vorig jaar steeg het faillissementscijfer in vergelijking met december 2013. Bovendien gingen vorig jaar volgens Graydon meer 'gevestigde en grote bedrijven over de kop'. Net geen 19 procent van de failliete bedrijven was ouder dan 20 jaar, 'nooit eerder gezien'.Dat heeft ook zijn gevolgen voor de werkgelegenheid. In 2014 gingen 22 bedrijven met meer dan 100 werknemers in faling, in 2013 waren er dat 12. Als gevolg van de 11.294 faillissementen vorig jaar kwamen 26.074 banen op de tocht te staan (-6,7 procent). Vlaanderen telde met 5.699 faillissementen (-7,5 procent) het grootste aantal bedrijven dat over de kop ging, gevolgd door Brussel (2.219 of -16,8 procent) en Wallonië (3.326 of -2,43 procent). (Belga/BO)