Na de aanslagen op 22/3 liet minister van Werk Kris Peeters weten dat bedrijven tijdelijke werkloosheid kunnen inroepen als hun personeel onmogelijk aan de slag kan gaan door de aanslagen.

'Tijdelijke werkloosheid' slaat op werknemers die verbonden zijn aan een arbeidscontract, maar van wie de arbeidsprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort. Een van de redenen daarvoor kan 'overmacht' zijn. Die kan worden ingeroepen als de uitvoering van het arbeidscontract onmogelijk is door omstandigheden die zich plots voordoen buiten de wil van de werkgever en werknemer om. De aanslagen en de daaraan verbonden gevolgen, zoals de sluiting van de luchthaven of het openbaar vervoer, gelden volgens het kabinet-Peeters als overmacht.

Peeters noemde dat 'een beslissing in het belang van de draagkracht van onze ondernemingen'. Intussen hebben bijna 600 bedrijven (598) al een aanvraag ingediend, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Het is nog niet duidelijk hoeveel er positief beantwoord werden. In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, kunnen werknemers een uitkering krijgen van de RVA.

De aanvraag om erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet worden ingediend bij het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor de exploitatiezetel van het bedrijf. Voor werknemers die niet tewerkgesteld worden op de Nationale luchthaven vermeldt de werkgever de specifieke redenen waaruit de onmogelijkheid inzake tewerkstelling blijkt, meldt de RVA.

Meer info op www.rva.be

(Belga/BO)

Na de aanslagen op 22/3 liet minister van Werk Kris Peeters weten dat bedrijven tijdelijke werkloosheid kunnen inroepen als hun personeel onmogelijk aan de slag kan gaan door de aanslagen.'Tijdelijke werkloosheid' slaat op werknemers die verbonden zijn aan een arbeidscontract, maar van wie de arbeidsprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort. Een van de redenen daarvoor kan 'overmacht' zijn. Die kan worden ingeroepen als de uitvoering van het arbeidscontract onmogelijk is door omstandigheden die zich plots voordoen buiten de wil van de werkgever en werknemer om. De aanslagen en de daaraan verbonden gevolgen, zoals de sluiting van de luchthaven of het openbaar vervoer, gelden volgens het kabinet-Peeters als overmacht.Peeters noemde dat 'een beslissing in het belang van de draagkracht van onze ondernemingen'. Intussen hebben bijna 600 bedrijven (598) al een aanvraag ingediend, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het is nog niet duidelijk hoeveel er positief beantwoord werden. In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, kunnen werknemers een uitkering krijgen van de RVA. De aanvraag om erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet worden ingediend bij het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor de exploitatiezetel van het bedrijf. Voor werknemers die niet tewerkgesteld worden op de Nationale luchthaven vermeldt de werkgever de specifieke redenen waaruit de onmogelijkheid inzake tewerkstelling blijkt, meldt de RVA.Meer info op www.rva.be(Belga/BO)