Volgens voorzichtige ramingen zal de taxshift in 2017 41.500 extra banen brengen en van 35.500 jobs behouden, aldus SDWorx. Omgerekend zal de taxshift dit jaar een invloed hebben op ongeveer 77.000 banen.

Uit de tewerkstellingsenquête blijkt dat 36 procent van de Belgische bedrijven extra werknemers denkt aan te werven in 2017.

Amper 6 procent denkt af te slanken en 58 procent verwacht 2017 met evenveel werknemers af te sluiten als 2016. Van die laatste bedrijven zegt 23 procent dat dit te danken is aan de taxshift en dat ze zonder die taxshift een daling van de tewerkstelling zouden verwachten.

Van de gepolste bedrijven die extra aanwervingen plannen, meldt 7 procent dat dit louter te danken is aan de taxshift, terwijl 39 procent ervan uitgaat dat de taxshift het extra duwtje in de rug is.

Iets meer dan de helft van die bedrijven (54 procent) gaf evenwel te kennen dat de groeiende economie de enige oorzaak van de extra tewerkstelling is, en dat de extra aanwervingen er ook zouden komen zonder taxshift.

Opvallend is volgens SDWorx dat hoe kleiner het bedrijf is, hoe groter de impact van de taxshift is.

Volgens voorzichtige ramingen zal de taxshift in 2017 41.500 extra banen brengen en van 35.500 jobs behouden, aldus SDWorx. Omgerekend zal de taxshift dit jaar een invloed hebben op ongeveer 77.000 banen.Uit de tewerkstellingsenquête blijkt dat 36 procent van de Belgische bedrijven extra werknemers denkt aan te werven in 2017. Amper 6 procent denkt af te slanken en 58 procent verwacht 2017 met evenveel werknemers af te sluiten als 2016. Van die laatste bedrijven zegt 23 procent dat dit te danken is aan de taxshift en dat ze zonder die taxshift een daling van de tewerkstelling zouden verwachten. Van de gepolste bedrijven die extra aanwervingen plannen, meldt 7 procent dat dit louter te danken is aan de taxshift, terwijl 39 procent ervan uitgaat dat de taxshift het extra duwtje in de rug is.Iets meer dan de helft van die bedrijven (54 procent) gaf evenwel te kennen dat de groeiende economie de enige oorzaak van de extra tewerkstelling is, en dat de extra aanwervingen er ook zouden komen zonder taxshift. Opvallend is volgens SDWorx dat hoe kleiner het bedrijf is, hoe groter de impact van de taxshift is.