Het departement Omgeving en het agentschap Zorg en Gezondheid maakten vrijdag bekend dat 3M de productielijnen die de nauwelijks afbreekbare en mogelijk schadelijke stoffen PFAS uitstoten, minstens tijdelijk moet stilleggen. Dat is nodig om 'om zeker te zijn dat blootstellingsrisico's voor de omwonenden niet verder toenemen'. Het bedrijf was er niet in geslaagd om de omgevingsinspectie ervan te overtuigen dat de uitstoot van de fabriek de omgeving niet verder belast.

Nu heeft 3M beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de opgelegde maatregelen. 'Deze maatregelen zouden verhinderen om onze wereldwijde klanten uit belangrijke sectoren te dienen, en dit zonder duidelijke voordelen voor de volksgezondheid of het milieu', luidt het.

Het bedrijf benadrukt dat het ook 'steeds informatie openlijk gedeeld' heeft met de bevoegde autoriteiten over de site in Zwijndrecht wat betreft afvalwaterlozingen en luchtemissies en over 'gezondheidswetenschappen en ecotoxicologie, PFAS-bemonsterings- en risicobeoordelingsinformatie'. 'Dat zullen we blijven doen", benadrukt 3M.

3M zegt dat het bereid blijft tot overleg met de omgevingsinspectie en de bevoegde autoriteiten 'om specifieke vragen te helpen beantwoorden'.

De Vlaamse regering had 3M voor een ultimatum gesteld nadat de resultaten van een eerste bloedonderzoek bij omwonenden vorige week had uitgewezen dat bij negen op de tien veel te hoge PFOS-waarden in het bloed zaten. Het bedrijf probeerde de omgevingsinspectie donderdag nog te overtuigen dat de fabriek in Zwijndrecht omwonenden niet bijkomend blootstelt aan PFAS, maar slaagde daar niet in. Vrijdag had 3M al laten weten dat het bedrijf het oneens was met de omgevingsinspectie. Het zei toen ook dat het de milieuwetgeving en de algemene regelgeving strikt naleeft.

Het departement Omgeving en het agentschap Zorg en Gezondheid maakten vrijdag bekend dat 3M de productielijnen die de nauwelijks afbreekbare en mogelijk schadelijke stoffen PFAS uitstoten, minstens tijdelijk moet stilleggen. Dat is nodig om 'om zeker te zijn dat blootstellingsrisico's voor de omwonenden niet verder toenemen'. Het bedrijf was er niet in geslaagd om de omgevingsinspectie ervan te overtuigen dat de uitstoot van de fabriek de omgeving niet verder belast.Nu heeft 3M beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de opgelegde maatregelen. 'Deze maatregelen zouden verhinderen om onze wereldwijde klanten uit belangrijke sectoren te dienen, en dit zonder duidelijke voordelen voor de volksgezondheid of het milieu', luidt het.Het bedrijf benadrukt dat het ook 'steeds informatie openlijk gedeeld' heeft met de bevoegde autoriteiten over de site in Zwijndrecht wat betreft afvalwaterlozingen en luchtemissies en over 'gezondheidswetenschappen en ecotoxicologie, PFAS-bemonsterings- en risicobeoordelingsinformatie'. 'Dat zullen we blijven doen", benadrukt 3M.3M zegt dat het bereid blijft tot overleg met de omgevingsinspectie en de bevoegde autoriteiten 'om specifieke vragen te helpen beantwoorden'.De Vlaamse regering had 3M voor een ultimatum gesteld nadat de resultaten van een eerste bloedonderzoek bij omwonenden vorige week had uitgewezen dat bij negen op de tien veel te hoge PFOS-waarden in het bloed zaten. Het bedrijf probeerde de omgevingsinspectie donderdag nog te overtuigen dat de fabriek in Zwijndrecht omwonenden niet bijkomend blootstelt aan PFAS, maar slaagde daar niet in. Vrijdag had 3M al laten weten dat het bedrijf het oneens was met de omgevingsinspectie. Het zei toen ook dat het de milieuwetgeving en de algemene regelgeving strikt naleeft.