Zowel arbeiders, bedienden als kaderleden nemen deel aan de staking die ondersteund wordt door de drie vakbonden.

'Aanleiding voor de actie zijn de stroef lopende onderhandelingen met betrekking tot werkzekerheid en de inkomensgarantie die geldt als sanctie als de werkgever de afgesproken regels op dat vlak niet nakomt. Er loopt op dat vlak een bestaand akkoord maar wij willen de garanties uitbreiden. Er is echter veel meer aan de hand bij AB InBev. Dat de stakingsoproep overal opgevolgd wordt, bewijst dat de problemen zeer diep zitten', aldus vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV).

'Onderhandelingen mislukt'

De gesprekken over werkzekerheid en inkomensgarantie waren volgens vakbondssecretaris Kris Croonenborghs (ABVV-Horval) gisteren/dinsdag 19 november het eerste punt op de agenda van de eerste vergadering over een nieuwe CAO. 'Het is daar onmiddellijk misgelopen. Terwijl wij aandrongen op een uitbreiding van de werkzekerheidsgarantie gaf de directie op een arrogante manier aan dat ze die wilden inperken. Toen de standpunten na drie uur onderhandelen nog steeds ver uit mekaar lagen, hebben we beslist tot deze 24 urenstaking. Donderdag om 9.30 uur wordt er verder onderhandeld over de CAO', aldus Croonenborghs.

Lonen

Er is volgens de vakbonden echter veel meer aan de hand bij de brouwerij. Zo slaagt AB InBev er maar niet in om de lonen van de werknemers correct uit te betalen. 'Dit is een gevolg van het feit dat de directie in 2011 de loonadministratie uitbesteed heeft aan een externe firma die eerst vanuit Praag, daarna vanuit India opereerde. De input vanuit België geeft in India kennelijk niet dezelfde output want er worden vele fouten gemaakt. De afgelopen drie jaar is het probleem zeer acuut geworden', zegt Vanautgaerden.

RSZ

Een derde probleem waarmee de werknemers geconfronteerd worden, en dat gelinkt is aan het vorige, betreft fouten in de RSZ-aangifte. "Door een verkeerde verwerking van data in India wordt het aantal effectief gewerkte dagen niet correct geregistreerd door het sociaal secretariaat in ons land en dus ook foutief doorgegeven aan de RSZ-administratie. Dit heeft op termijn voor de betrokken werknemers negatieve consequenties voor de berekening van zijn pensioen', verduidelijkt de vakbondsman.

Management

Dat dergelijke problemen ondanks herhaaldelijk aandringen niet opgelost raken wijt de vakbondsman onder meer aan de vele wisselingen in het management van AB InBev. 'Om de twee jaar worden er andere personen aangesteld in die functies waardoor er niemand verantwoordelijkheid wil opnemen voor deze problemen en iedereen steeds verwijst naar het verleden of de toekomst. Wij eisen een afdoende oplossing en willen ook dat de directie deze problemen niet langer minimaliseert', luidt het.

Impact

De directie van AB InBev bevestigt dat er in de brouwerijen en depots gestaakt wordt, maar stelt de impact hiervan op de bedrijfsactiviteiten momenteel nog niet te kunnen inschatten. Verwijzend naar het feit, dat dinsdag de nieuwe CAO-onderhandelingen gestart zijn, stelt de directie voorts alle kansen te willen aan dit sociaal overleg. Er worden daarom ook geen publieke verklaringen over de stakingsactie afgelegd. 'Onderhandelingen met de sociale partners worden rond de tafel gevoerd', aldus de directie van AB InBev.

Zowel arbeiders, bedienden als kaderleden nemen deel aan de staking die ondersteund wordt door de drie vakbonden. 'Aanleiding voor de actie zijn de stroef lopende onderhandelingen met betrekking tot werkzekerheid en de inkomensgarantie die geldt als sanctie als de werkgever de afgesproken regels op dat vlak niet nakomt. Er loopt op dat vlak een bestaand akkoord maar wij willen de garanties uitbreiden. Er is echter veel meer aan de hand bij AB InBev. Dat de stakingsoproep overal opgevolgd wordt, bewijst dat de problemen zeer diep zitten', aldus vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV). 'Onderhandelingen mislukt'De gesprekken over werkzekerheid en inkomensgarantie waren volgens vakbondssecretaris Kris Croonenborghs (ABVV-Horval) gisteren/dinsdag 19 november het eerste punt op de agenda van de eerste vergadering over een nieuwe CAO. 'Het is daar onmiddellijk misgelopen. Terwijl wij aandrongen op een uitbreiding van de werkzekerheidsgarantie gaf de directie op een arrogante manier aan dat ze die wilden inperken. Toen de standpunten na drie uur onderhandelen nog steeds ver uit mekaar lagen, hebben we beslist tot deze 24 urenstaking. Donderdag om 9.30 uur wordt er verder onderhandeld over de CAO', aldus Croonenborghs. LonenEr is volgens de vakbonden echter veel meer aan de hand bij de brouwerij. Zo slaagt AB InBev er maar niet in om de lonen van de werknemers correct uit te betalen. 'Dit is een gevolg van het feit dat de directie in 2011 de loonadministratie uitbesteed heeft aan een externe firma die eerst vanuit Praag, daarna vanuit India opereerde. De input vanuit België geeft in India kennelijk niet dezelfde output want er worden vele fouten gemaakt. De afgelopen drie jaar is het probleem zeer acuut geworden', zegt Vanautgaerden. RSZEen derde probleem waarmee de werknemers geconfronteerd worden, en dat gelinkt is aan het vorige, betreft fouten in de RSZ-aangifte. "Door een verkeerde verwerking van data in India wordt het aantal effectief gewerkte dagen niet correct geregistreerd door het sociaal secretariaat in ons land en dus ook foutief doorgegeven aan de RSZ-administratie. Dit heeft op termijn voor de betrokken werknemers negatieve consequenties voor de berekening van zijn pensioen', verduidelijkt de vakbondsman. ManagementDat dergelijke problemen ondanks herhaaldelijk aandringen niet opgelost raken wijt de vakbondsman onder meer aan de vele wisselingen in het management van AB InBev. 'Om de twee jaar worden er andere personen aangesteld in die functies waardoor er niemand verantwoordelijkheid wil opnemen voor deze problemen en iedereen steeds verwijst naar het verleden of de toekomst. Wij eisen een afdoende oplossing en willen ook dat de directie deze problemen niet langer minimaliseert', luidt het.ImpactDe directie van AB InBev bevestigt dat er in de brouwerijen en depots gestaakt wordt, maar stelt de impact hiervan op de bedrijfsactiviteiten momenteel nog niet te kunnen inschatten. Verwijzend naar het feit, dat dinsdag de nieuwe CAO-onderhandelingen gestart zijn, stelt de directie voorts alle kansen te willen aan dit sociaal overleg. Er worden daarom ook geen publieke verklaringen over de stakingsactie afgelegd. 'Onderhandelingen met de sociale partners worden rond de tafel gevoerd', aldus de directie van AB InBev.