In de voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 261.913 vacatures. Dat is een toename met 13,7 procent in vergelijking met de periode van twaalf maanden daarvoor (februari 2016 - januari 2017).

De toename in januari was het grootst bij de vacatures voor tijdelijke jobs (+33 pct tot 6.657).

De positieve economische conjunctuur vertaalt zich volgens de VDAB in een grotere arbeidsvraag, vooral vanuit de industriële sectoren.

De VDAB verwacht dat door de toegenomen vraag vanuit de secundaire sector, het probleem om geschikt personeel te vinden voor de technische knelpuntberoepen alleen maar groter zal worden.

Bij de minder goed scorende sectoren is die van 'transport, logistiek en post'. Die heeft in de loop van de voorbije twaalf maanden wel iets meer vacatures gemeld dan in dezelfde periode daarvoor, maar de groei blijft toch ver onder de globale stijging.

Onder andere de sectoren 'energie, water en afvalverwerking' en 'informatica, media en telecom' kennen een afname van het aantal gemelde vacatures.

In de voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 261.913 vacatures. Dat is een toename met 13,7 procent in vergelijking met de periode van twaalf maanden daarvoor (februari 2016 - januari 2017). De toename in januari was het grootst bij de vacatures voor tijdelijke jobs (+33 pct tot 6.657). De positieve economische conjunctuur vertaalt zich volgens de VDAB in een grotere arbeidsvraag, vooral vanuit de industriële sectoren. De VDAB verwacht dat door de toegenomen vraag vanuit de secundaire sector, het probleem om geschikt personeel te vinden voor de technische knelpuntberoepen alleen maar groter zal worden. Bij de minder goed scorende sectoren is die van 'transport, logistiek en post'. Die heeft in de loop van de voorbije twaalf maanden wel iets meer vacatures gemeld dan in dezelfde periode daarvoor, maar de groei blijft toch ver onder de globale stijging. Onder andere de sectoren 'energie, water en afvalverwerking' en 'informatica, media en telecom' kennen een afname van het aantal gemelde vacatures.