Een richtlijn van de Raad van de Europese Unie, die dateert van 8 november 2011, voorziet de toepassing van "exhaustieve en betrouwbare" boekhoudkundige praktijken in alle subsectoren van de overheidsadministraties van de lidstaten, dankzij onafhankelijke audits door "publieke instellingen zoals de rekenhoven of private auditorganismen". Het IBR bracht dus haar "beschikbaarheid" in herinnering om te participeren aan die interne controle, in samenwerking met de Rekenhof. "Het Rekenhof voert bijvoorbeeld al audits van de provincies, maar de wetgevende macht geeft hem niet de middelen om audits van de lokale besturen te realiseren", aldus Michel De Wolf. "Wij zijn veel flexibeler en kunnen bijvoorbeeld elk jaar nieuwe leden rekruteren." Het dossier is dringend, vervolgde De Wolf, want de lidstaten moeten de noodzakelijke schikkingen voor de controle treffen voor 31 december 2013. "Lidstaten die de deadline niet naleven, wekken de aandacht van de ratingagentschappen. De markt verkiest eerder transparant slecht nieuws boven duistere dozen." Het IBR viert dit jaar zijn 60ste verjaardag, een gevolg van de wet van 22 juli 1953. Het aantal bedrijfsrevisoren steeg van zowat 200 professionelen in het begin van de jaren 60 naar bijna 1.050 vandaag, aldus het instituut. (DDM)

Een richtlijn van de Raad van de Europese Unie, die dateert van 8 november 2011, voorziet de toepassing van "exhaustieve en betrouwbare" boekhoudkundige praktijken in alle subsectoren van de overheidsadministraties van de lidstaten, dankzij onafhankelijke audits door "publieke instellingen zoals de rekenhoven of private auditorganismen". Het IBR bracht dus haar "beschikbaarheid" in herinnering om te participeren aan die interne controle, in samenwerking met de Rekenhof. "Het Rekenhof voert bijvoorbeeld al audits van de provincies, maar de wetgevende macht geeft hem niet de middelen om audits van de lokale besturen te realiseren", aldus Michel De Wolf. "Wij zijn veel flexibeler en kunnen bijvoorbeeld elk jaar nieuwe leden rekruteren." Het dossier is dringend, vervolgde De Wolf, want de lidstaten moeten de noodzakelijke schikkingen voor de controle treffen voor 31 december 2013. "Lidstaten die de deadline niet naleven, wekken de aandacht van de ratingagentschappen. De markt verkiest eerder transparant slecht nieuws boven duistere dozen." Het IBR viert dit jaar zijn 60ste verjaardag, een gevolg van de wet van 22 juli 1953. Het aantal bedrijfsrevisoren steeg van zowat 200 professionelen in het begin van de jaren 60 naar bijna 1.050 vandaag, aldus het instituut. (DDM)