De bediendevakbond BBTK pleegt deze middag nog overleg, na de ondernemingsraad waarbij het personeel op de hoogte werd gebracht. "Op 21 februari zullen we meer details krijgen over de plaatsen waar er jobs verdwijnen", aldus Ulens. Ze deelt mee samen met de andere vakbonden te bekijken welke stappen kunnen ondernomen worden. Ook de christelijke vakbond LBC-NVK staat wantrouwig tegenover de plannen van ING, aldus nationaal secretaris Financiën Stefaan Decock. "Veel zal afhangen van op welke manier de afvloeiingen zullen plaatsvinden. ING kennende zullen het niet de duizend oudsten zijn die afvloeien." De vakbondsman pleit voor striktere garanties tegen individuele ontslagen en een debat over het personeelsbeleid. "Ook willen we weten welke inspanningen en maatregelen genomen zullen worden om zij die zonder werk zullen vallen, te heroriënteren", aldus de vakbondsman. "We willen eerst heel wat vragen beantwoord zien." Hij sluit syndicale acties niet uit wanneer de antwoorden van de ING-top de bonden niet tevreden stellen. (ANA)

De bediendevakbond BBTK pleegt deze middag nog overleg, na de ondernemingsraad waarbij het personeel op de hoogte werd gebracht. "Op 21 februari zullen we meer details krijgen over de plaatsen waar er jobs verdwijnen", aldus Ulens. Ze deelt mee samen met de andere vakbonden te bekijken welke stappen kunnen ondernomen worden. Ook de christelijke vakbond LBC-NVK staat wantrouwig tegenover de plannen van ING, aldus nationaal secretaris Financiën Stefaan Decock. "Veel zal afhangen van op welke manier de afvloeiingen zullen plaatsvinden. ING kennende zullen het niet de duizend oudsten zijn die afvloeien." De vakbondsman pleit voor striktere garanties tegen individuele ontslagen en een debat over het personeelsbeleid. "Ook willen we weten welke inspanningen en maatregelen genomen zullen worden om zij die zonder werk zullen vallen, te heroriënteren", aldus de vakbondsman. "We willen eerst heel wat vragen beantwoord zien." Hij sluit syndicale acties niet uit wanneer de antwoorden van de ING-top de bonden niet tevreden stellen. (ANA)