Uit de jaarlijkse enquête blijkt dat 16,1 pct van de KMO's die in 2012 een kredietaanvraag indienden, van hun bank een gedeeltelijke of volledige weigering kregen. In 2011 was dat 12,9 pct. Voor micro-ondernemingen gaat het zelfs om een stijging van 21,1 pct naar 22,7 pct. Voornaamste redenen van weigering zijn volgens de banken onvoldoende terugbetalingscapaciteit, de verstrenging van de voorwaarden op kredietverlening ten gevolge van Bazel II en Bazel III en een gebrek aan eigen vermogen of eigen inbreng. Uit de peiling blijkt voorts dat 52 pct van de KMO's in 2012 minstens een kredietaanvraag indiende. (Belga)

Uit de jaarlijkse enquête blijkt dat 16,1 pct van de KMO's die in 2012 een kredietaanvraag indienden, van hun bank een gedeeltelijke of volledige weigering kregen. In 2011 was dat 12,9 pct. Voor micro-ondernemingen gaat het zelfs om een stijging van 21,1 pct naar 22,7 pct. Voornaamste redenen van weigering zijn volgens de banken onvoldoende terugbetalingscapaciteit, de verstrenging van de voorwaarden op kredietverlening ten gevolge van Bazel II en Bazel III en een gebrek aan eigen vermogen of eigen inbreng. Uit de peiling blijkt voorts dat 52 pct van de KMO's in 2012 minstens een kredietaanvraag indiende. (Belga)