"De concurrentie en de lage rentes maken dat ze hun rendabiliteit op peil moeten houden om hun kapitaalbasis verder te versterken", zei hij. "Ze moeten hun interne organisatie aanpakken." Coene verwijst onder meer naar de kosten van de banken. Die lagen de voorbije jaren vrij hoog in vergelijking met de collega's in andere Europese landen. Sommige banken hebben al een herstructurering doorgevoerd, maar het is volgens de gouverneur niet uitgesloten dat er nog verder afgeslankt moeten worden. De Nationale Bank nam ook de blootstelling van de banken aan overheden onder de loep. Terwijl de exposure aan risicolanden fors is afgebouwd, hebben de Belgische banken hun blootstelling aan Belgisch staatspapier fors opgevoerd. Dat is een "aandachtspunt", vindt de Nationale Bank, want een grote concentratie is "potentieel risicovol". "We moeten dat in het oog houden. Maar de banken beseffen dat ook wel", aldus Coene. "Misschien moet er een concentratielimiet opgelegd worden, maar daar wordt internationaal nog over gediscussieerd." (Belga)

"De concurrentie en de lage rentes maken dat ze hun rendabiliteit op peil moeten houden om hun kapitaalbasis verder te versterken", zei hij. "Ze moeten hun interne organisatie aanpakken." Coene verwijst onder meer naar de kosten van de banken. Die lagen de voorbije jaren vrij hoog in vergelijking met de collega's in andere Europese landen. Sommige banken hebben al een herstructurering doorgevoerd, maar het is volgens de gouverneur niet uitgesloten dat er nog verder afgeslankt moeten worden. De Nationale Bank nam ook de blootstelling van de banken aan overheden onder de loep. Terwijl de exposure aan risicolanden fors is afgebouwd, hebben de Belgische banken hun blootstelling aan Belgisch staatspapier fors opgevoerd. Dat is een "aandachtspunt", vindt de Nationale Bank, want een grote concentratie is "potentieel risicovol". "We moeten dat in het oog houden. Maar de banken beseffen dat ook wel", aldus Coene. "Misschien moet er een concentratielimiet opgelegd worden, maar daar wordt internationaal nog over gediscussieerd." (Belga)