Dat blijkt vrijdag uit een persbericht van de Belgische Mededingingsautoriteit. Het eerste ontwerp van beslissing van het auditoraat bevestigt zijn eerdere verslag, zo luidt het. In dat verslag stond dat Electrabel misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie door op bepaalde momenten productiecapaciteit in te houden en zo de prijzen op te drijven. Door productiecapaciteit in te houden, manipuleerde Electrabel vraag en aanbod op de markt. Dat kan voor een onderneming met een dominante positie niet door de beugel, oordeelde het auditoraat in zijn verslag. De schade voor de klanten, bedrijven en particulieren, werd geschat op 33 tot 49 miljoen euro. Daarnaast stelde het auditoraat ook dat Electrabel het spel niet correct speelde bij de verkoop van tertiaire reserve, met name in de periode 2006-2007. Het gaat daarbij om bepaalde eenheden productie die Electrabel vrijhoudt voor netbeheerder Elia, voor als er een probleem zou zijn op het net. De zaak komt nu terecht bij het Mededingingscollege, dat zal beslissen of er al dan niet sprake is van een inbreuk op de mededingingsregels. "Het ontwerp van beslissing loopt niet vooruit op die beslissing", benadrukt de Mededingingsautoriteit in het persbericht. Als het tot een veroordeling komt, kan Electrabel een boete krijgen. Bij de Belgische Mededingingsautoriteit was vrijdagavond niemand bereikbaar voor meer uitleg. (Belga)

Dat blijkt vrijdag uit een persbericht van de Belgische Mededingingsautoriteit. Het eerste ontwerp van beslissing van het auditoraat bevestigt zijn eerdere verslag, zo luidt het. In dat verslag stond dat Electrabel misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie door op bepaalde momenten productiecapaciteit in te houden en zo de prijzen op te drijven. Door productiecapaciteit in te houden, manipuleerde Electrabel vraag en aanbod op de markt. Dat kan voor een onderneming met een dominante positie niet door de beugel, oordeelde het auditoraat in zijn verslag. De schade voor de klanten, bedrijven en particulieren, werd geschat op 33 tot 49 miljoen euro. Daarnaast stelde het auditoraat ook dat Electrabel het spel niet correct speelde bij de verkoop van tertiaire reserve, met name in de periode 2006-2007. Het gaat daarbij om bepaalde eenheden productie die Electrabel vrijhoudt voor netbeheerder Elia, voor als er een probleem zou zijn op het net. De zaak komt nu terecht bij het Mededingingscollege, dat zal beslissen of er al dan niet sprake is van een inbreuk op de mededingingsregels. "Het ontwerp van beslissing loopt niet vooruit op die beslissing", benadrukt de Mededingingsautoriteit in het persbericht. Als het tot een veroordeling komt, kan Electrabel een boete krijgen. Bij de Belgische Mededingingsautoriteit was vrijdagavond niemand bereikbaar voor meer uitleg. (Belga)