Het "duurzaamheidsprogramma" werd vandaag in Merchtem gelanceerd in aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Hij prees de inspanningen van de zuivelsector. "Met concrete acties en inspanningen van alle schakels blijft het niet bij woorden, maar worden er daadwerkelijk resultaten geboekt. De vermindering van de carbon footprint (ecologische voetafdruk) van melk met 20 procent op 10 jaar tijd, is daarvan alvast een sprekend voorbeeld." Concreet houdt het programma "Duurzaamheidsmonitoring van de Melkveehouderij" in dat elke melkveehouder een lijst van 35 duurzaamheidsinitiatieven te zien zal krijgen. De boeren houden de vrijheid om geen enkel initiatief te nemen, maar bij de al bestaande voedselveiligheidscontroles van het IKM-lastenboek (Integrale Kwaliteitszorg Melk) zullen de auditeurs voortaan ook meten hoe het zit met de duurzaamheid van de bedrijven. Toch hebben de melkveehouders er volgens Renaat Debergh van BCZ belang bij de initiatieven ter harte te nemen. "De helft van de initiatieven verdient zichzelf terug", zegt hij. Zo is een pocketvergister bijvoorbeeld een rendabele investering voor de melkveehouder. "Daarmee kan hij zijn mest vergisten en zo elektriciteit opwekken. Bovendien is het residu bruikbaar als mest." Momenteel zijn er in Vlaanderen 49 melkveehouders met zo'n vergister, terwijl er 5.000 bedrijven zijn. Over drie jaar zullen bij alle 8.500 Belgische melkveehouders de duurzaamheidsinitiatieven gemeten zijn. Tegen dan hopen de initiatiefnemers al een duidelijke vooruitgang op vlak van duurzaamheid te zien. Is dat niet het geval, zullen dwingendere maatregelen overwogen worden. (Belga)

Het "duurzaamheidsprogramma" werd vandaag in Merchtem gelanceerd in aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Hij prees de inspanningen van de zuivelsector. "Met concrete acties en inspanningen van alle schakels blijft het niet bij woorden, maar worden er daadwerkelijk resultaten geboekt. De vermindering van de carbon footprint (ecologische voetafdruk) van melk met 20 procent op 10 jaar tijd, is daarvan alvast een sprekend voorbeeld." Concreet houdt het programma "Duurzaamheidsmonitoring van de Melkveehouderij" in dat elke melkveehouder een lijst van 35 duurzaamheidsinitiatieven te zien zal krijgen. De boeren houden de vrijheid om geen enkel initiatief te nemen, maar bij de al bestaande voedselveiligheidscontroles van het IKM-lastenboek (Integrale Kwaliteitszorg Melk) zullen de auditeurs voortaan ook meten hoe het zit met de duurzaamheid van de bedrijven. Toch hebben de melkveehouders er volgens Renaat Debergh van BCZ belang bij de initiatieven ter harte te nemen. "De helft van de initiatieven verdient zichzelf terug", zegt hij. Zo is een pocketvergister bijvoorbeeld een rendabele investering voor de melkveehouder. "Daarmee kan hij zijn mest vergisten en zo elektriciteit opwekken. Bovendien is het residu bruikbaar als mest." Momenteel zijn er in Vlaanderen 49 melkveehouders met zo'n vergister, terwijl er 5.000 bedrijven zijn. Over drie jaar zullen bij alle 8.500 Belgische melkveehouders de duurzaamheidsinitiatieven gemeten zijn. Tegen dan hopen de initiatiefnemers al een duidelijke vooruitgang op vlak van duurzaamheid te zien. Is dat niet het geval, zullen dwingendere maatregelen overwogen worden. (Belga)