De doelstelling van de website is tweeledig, legde gedelegeerd bestuurder Philippe Colle uit. "We willen de klant op een attractieve manier informeren, maar ook sensibiliseren om zo risicogedrag te vermijden." De website bevat onder meer checklists, met een aantal gebeurtenissen die een directe impact hebben op de portemonnee. Het gaat dan bijvoorbeeld om een inbraak, een storm of een auto-ongeval, maar ook om levensgebeurtenissen zoals een eerste baan, een overlijden, een scheiding... Bij elke checklist staan een tiental tips wat de klant best kan doen. Daarnaast plaatste Assuralia een aantal video's op de site, waarbij op een eenvoudige manier de meest voorkomende verzekeringen worden uitgelegd. Een expert licht toe, geeft advies aan de klant en die kan ook nog interactief vragen stellen. Tot slot kan de bezoeker ook nog gericht informatie opzoeken in functie van zijn profiel (leeftijd, beroepssituatie...). Hij kan via een testje zijn kennis over het verzekeringswezen toetsen. Assuralia gaat de website in de toekomst nog verder aanvullen met met nieuwe thema's en nieuwe video's. (Belga)

De doelstelling van de website is tweeledig, legde gedelegeerd bestuurder Philippe Colle uit. "We willen de klant op een attractieve manier informeren, maar ook sensibiliseren om zo risicogedrag te vermijden." De website bevat onder meer checklists, met een aantal gebeurtenissen die een directe impact hebben op de portemonnee. Het gaat dan bijvoorbeeld om een inbraak, een storm of een auto-ongeval, maar ook om levensgebeurtenissen zoals een eerste baan, een overlijden, een scheiding... Bij elke checklist staan een tiental tips wat de klant best kan doen. Daarnaast plaatste Assuralia een aantal video's op de site, waarbij op een eenvoudige manier de meest voorkomende verzekeringen worden uitgelegd. Een expert licht toe, geeft advies aan de klant en die kan ook nog interactief vragen stellen. Tot slot kan de bezoeker ook nog gericht informatie opzoeken in functie van zijn profiel (leeftijd, beroepssituatie...). Hij kan via een testje zijn kennis over het verzekeringswezen toetsen. Assuralia gaat de website in de toekomst nog verder aanvullen met met nieuwe thema's en nieuwe video's. (Belga)